Skip to main content

Principeakkoord cabine-cao behaald

Na maandenlang onderhandelen heeft FNV Cabine op 3 november een principeakkoord bereikt met KLM. Wij zijn positief over het totale pakket, dat goede loonsverhogingen en goede inhoudelijke afspraken bevat. De onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine heeft veel druk gezet op een afspraak over Loongebouw 2014, pas op het eind van de laatste onderhandelingsdag heeft KLM een verbetering toegezegd die wordt opgenomen in de cao. Wanneer de tekst van het akkoord klaar is, delen we dat direct. Dan zal ook de online ledenraadpleging starten. Als we op 10 november instemming hebben van onze leden, kunnen de salarissen met terugwerkende kracht per november worden verhoogd. De raadpleging loopt daarom tot vrijdag 10 november 12:00 uur.

Loonparagraaf

De cabine-cao kent een looptijd van twee jaar, van 2 maart 2023 t/m 28 februari 2025. In deze periode worden de lonen als volgt verhoogd:

  • vanaf september 2023 135 euro bruto structureel per maand, of 2% structurele loonsverhoging als dat een hoger bedrag oplevert (vanaf 6.750 euro per maand);
  • een structurele loonsverhoging van 6% in oktober 2023;
  • een structurele loonsverhoging van 3% in juli 2024;
  • een mogelijke structurele loonsverhoging van 0 tot 2% per januari 2025, afhankelijk van de inflatie;
  • een eenmalige uitkering in januari 2024 van 1.500 euro op basis van fulltime, of 2% van het bruto jaarsalaris als dat een hoger bedrag oplevert;

Loongebouw 2014

Per brief heeft KLM een jaar geleden aan FNV Cabine toegezegd loongebouw 2014 te willen evalueren. De afgelopen maanden is dit overleg erg stroef verlopen. Een voorstel van KLM om alleen een verbetering te doen voor de toekomstige CA’s, hebben wij in oktober afgewezen. De evaluatie van loongebouw 2014 zal verder voortgezet worden. Op 3 november heeft KLM onder grote druk van FNV Cabine onderstaande verbetering toegezegd in het principeakkoord:

  • De tweede trede wordt voor alle functies verwijderd uit loongebouw 2014, waardoor alle schalen één trede korter worden. Dit betekent dat in december 2023 alle CA’s langer dan één jaar in dienst en alle Pursers een extra salarisstap zetten bovenop de jaarlijkse verhoging. Dit geldt alleen voor de collega’s in loongebouw 2014, omdat deze loonschalen meer tredes hebben dan in het oude loongebouw.

Inhoudelijke afspraken

We hebben een groot deel van onze cao-inzet van juni 2023 kunnen realiseren in het principeakkoord. Andere onderwerpen van onze cao-inzet komen terug in het overleg over lange-termijn thema’s. De lange-termijn thema’s worden vastgelegd per brief als procesafspraken; wanneer er concrete uitwerkingen zijn wordt dit in een ledenraadpleging voorgelegd. Tijdens de cao-onderhandelingen zijn er aanvullende voorstellen gedaan. In onderstaande tabel lichten we op hoofdlijnen de gemaakte afspraken toe. Het volledige principeakkoord waar alle afspraken in staan zullen we, zodra dit gereed is, delen via een nieuwsbrief. Ook lichten we de afspraken uitgebreid toe tijdens onze extra cao webinars.

Op hoofdlijnen zijn de volgende afspraken gemaakt: tabel met inhoudelijke afspraken.

Ledenraadpleging aankomende week

Zodra de tekst van het principeakkoord gereed is, kunnen alle FNV-leden stemmen over de integrale tekst van het cao-resultaat. Via onze nieuwsbrief delen we een stemlink en aanvullende informatie. De stemming sluit vrijdag 10 november om 12:00 uur, zodat bij een positieve uitslag de lonen per november met terugwerkende kracht verhoogd kunnen worden.

Extra cao-webinars

Wij organiseren extra cao-webinars op maandag 6 november om 11:00 uur, dinsdag 7 november om 11:00 uur en woensdagavond 8 november om 19:30 uur. Zoals altijd zijn de webinars uitsluitend voor leden en worden alle vragen direct live beantwoord. Deelnemen kan via deze link, je bent van harte welkom!

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!