Skip to main content

Verstoringen op de route en overleg geluidshinder Schiphol

De afgelopen maanden hebben we veel tijd gestoken in de cao-onderhandelingen. Ook zijn we in overleg geweest met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en aanwezig geweest bij de Europese Special Joint Committee over de gevolgen van de overheidsplannen om geluidshinder op Schiphol te beperken. Daarnaast is FNV Cabine druk bezig met het beperken van verstoringen op de route. In deze nieuwsbrief informeren we je graag over beide onderwerpen.

Verstoringen op de route
Op de FNV Cabine Helpdesk komen steeds meer signalen binnen van leden die aangeven dat veel vluchten verstoord zijn. Door tekorten aan onderdelen en technisch personeel zijn er stelselmatig minder vliegtuigen beschikbaar dan waar mee gepland is. Dit resulteert in veel annuleringen en vertragingen, met alle gevolgen van dien. In een enkel geval zijn er zelfs leden die de afgelopen weken geen enkele vlucht zoals gepland hebben uitgevoerd en telkens 48 uur later thuiskomen. Begin deze maand hebben we bij KLM aan de bel getrokken dat de operatie minder voorspelbaar is, waardoor crew (veel) langer van huis is en dat dit grote consequenties heeft voor ons privéleven. KLM geeft aan dat dit komt door de technische staat van de vloot in combinatie met andere uitdagingen. FNV Cabine maakt zich hier grote zorgen om, zeker in combinatie met de aankomende feestdagen. We werken toe naar de kerst- en oud en nieuwverzoeken en in deze periode hebben verstoringen nog meer impact. Het signaal is goed overgekomen bij KLM en er wordt onderzocht welke stappen het best kunnen worden gezet om de stabiliteit in het netwerk te vergroten. Als het niet mogelijk blijkt om het netwerk maakbaar te krijgen, willen we met KLM andere afspraken maken om de impact voor crew (tijdens de feestdagen) zoveel mogelijk te beperken.

Geluidshinder Schiphol
De demissionaire regering is voornemens om de geluidshinder op Schiphol te verminderen. Het pakket met maatregelen dat door de overheid is gepresenteerd en de besluitvorming hierover gaat via een ‘balanced approach procedure’. Dit betekent dat alle stakeholders en de Europese Commissie zijn betrokken. Het gaat hierbij om het beperken van het aantal vluchten van en naar Schiphol, maar ook om andere maatregelen die moeten leiden tot vermindering van geluidshinder. Dit pakket met maatregelen is door de Nederlandse overheid ingediend in Brussel. Wanneer de Europese Commissie zich hierover heeft gebogen, worden de maatregelen weer in Nederland besproken voordat er definitieve besluitvorming plaatsvindt. Vooruitlopend hierop, heeft de demissionaire regering een zogenaamde ‘experimenteerregeling’ willen invoeren per zomerseizoen 2024. Dit zou inhouden dat het aantal vliegbewegingen volgend jaar al zou worden beperkt tot 460.000. Gisteren is bekend gemaakt dat deze maatregel is opgeschort.

Zorgen
FNV Cabine kan zich vinden in het verminderen van geluidshinder op Schiphol. Daarbij moet wat ons betreft worden gekeken naar alle mogelijke maatregelen. Wij staan voor (duurzame) werkgelegenheid. Het aantal vliegende functies is direct gelinkt aan het aantal vluchten. Minder vluchten zou dan ook tot minder arbeidsplaatsen in de cabine leiden. Dit is bij andere groepen anders; bij grondpersoneel blijft sinds jaar en dag het aantal werknemers fors achter bij het aantal vluchten. Daarbij kijkt FNV Cabine niet alleen naar ons eigen domein, maar naar de hele luchtvaartsector. Want we zijn zo sterk als de zwakste schakel. Problemen op de ene afdeling hebben gevolgen voor de andere. Zonder voldoende collega’s in de afhandeling en bij de technische dienst hebben wij te maken met verstoringen. Door tekorten bij de catering hebben wij uitdagingen aan boord. Verkeerde politieke keuzes zouden weleens kunnen leiden tot minder goede werkgelegenheid of werkgelegenheid op plaatsen met slechtere banen. De overheid zou alle mogelijke maatregelen voor vermindering van geluidshinder moeten onderzoeken en als er beperkingen komen laat deze dan terechtkomen daar waar de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in de luchtvaart het slechtst zijn.

Invloed op alle niveaus
FNV Cabine heeft op 31 oktober deelgenomen aan een overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de ‘balanced approach’ en de gevolgen voor cabinepersoneel. Wanneer het door de overheid samengestelde pakket met maatregelen vanuit Brussel weer naar Nederland komt, nemen wij ook deel aan een al afgesproken tweede bespreking bij het ministerie. Op 13 november was FNV Cabine ook aanwezig in Brussel bij de ‘Special Joint Committee’ over de maatregel die de overheid per zomerseizoen 2024 wilde invoeren. Hier waren ook Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen en vertegenwoordigers van het ministerie aanwezig. Op 15 november heeft de minister laten weten dat de maatregel wordt opgeschort, vanwege kritiek van de Europese Commissie over het niet volgen van de juiste procedure en de internationale reacties. Wij waren daar namens ons Europees samenwerkingsverband, de European Transport Workers’ Federation (ETF). De ETF is het enige werknemersorgaan in de luchtvaart dat direct invloed heeft op de Europese Commissie, wij zijn de enige Nederlandse cabinebond die hierin actief is. Zo heeft FNV Cabine invloed op alle niveaus en in iedere fase van besluitvorming. Kun jij je ook vinden in de opstelling van FNV Cabine? Sluit je aan en versterk het geluid van FNV Cabine! Inschrijven kan heel eenvoudig via het online registratieformulier.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap van slechts 25 euro voor 4 maanden via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!