Skip to main content

Ledenraadpleging vernieuwd promotiebeleid

Er is lang over gesproken tussen KLM, de cabinebonden en de Groepscommissie, nu is het moment om te stemmen over het nieuwe promotiebeleid. De verwachtingen over het resultaat zijn hooggespannen. De uitgangspunten voor ons waren dat ‘file en functioneren’ binnen en buiten KLM een belangrijke plek krijgt en dat senioriteit een minder grote rol gaat spelen. Hoewel er positieve stapjes zijn gezet, zien we niet de baanbrekende vernieuwingen die we bij de start voor ogen hadden. Op 29 november en op 6 december wordt het vernieuwde promotiebeleid uitgebreid toegelicht tijdens onze webinars; leden van FNV Cabine zijn van harte welkom!

Alle informatie
De FNV Cabine ledenraadpleging is geopend tot donderdag 7 december 09:00 uur.

 • Leden stemmen over de cao-tekst: het nieuwe promotiebeleid en de overgangsregelingen
 • Ter achtergrondinformatie delen we ook de uitvoeringsafspraken

Stemformulier promotiebeleid

 Wat verandert er?

 • Het gespreksonderdeel van de MPI vervalt, er zal alleen nog een online capaciteitentest (CAP-test) zijn;
 • Een tweede vreemde taal is niet langer vereist;
 • Minimaal vier keer per jaar komen er vacatures voor de functie van purser en senior purser;
 • Collega’s solliciteren zelf op het moment dat een vacature open staat en zij klaar zijn voor de volgende stap. Iedereen kan zich aanmelden, bij teveel aanmeldingen zal er geordend worden op basis van senioriteit. Na positieve selectie vindt plaatsing op de opleiding plaats op basis van het moment van selectie en niet op basis van senioriteit;
 • Sollicitanten leveren een persoonlijk portfolio aan en maken samen met hun MCC een rapport op basis van ‘file en functioneren’. Een samenvatting van het portfolio en het rapport worden voorafgaand aan de selectie ingediend bij recruitment en krijgen een rol in het selectiegesprek;
 • In plaats van de ABC- en DEF-modules en de promotiecursussen wordt er een andere invulling gegeven aan de opleiding deel 1 en deel 2. Deze kunnen alleen gevolgd worden na positieve selectie;
 • Er is ook afgesproken dat werknemers na hun uitslag contact kunnen leggen met recruitment.

Wat verandert er niet?

 • De CAP-test kan in totaal drie keer worden gedaan, net zoals MPI nu;
 • Goede beheersing van het Engels is en blijft voorwaarde voor promotie;
 • Deelname aan de selectie voor purser en senior purser blijft maximaal drie keer mogelijk.

Welke overgangsregelingen zijn er?

 • Na instemming zal het nieuwe promotiebeleid op een nader te bepalen datum in 2024 starten;
 • Collega’s die gaan deelnemen aan de modules of die deze reeds hebben afgerond, worden geplaatst op een peillijst en krijgen twee jaar de tijd om promotie te maken volgens de voorwaarden van het oude promotiebeleid;
 • Collega’s die al een deel van het oude promotiebeleid hebben doorlopen, krijgen vaak vrijstellingen, zie “protocol overgang naar het nieuwe promotiebeleid” (laatste pagina’s cao-tekst);
 • Collega’s die eerder hebben gesolliciteerd en 3 keer zijn afgewezen, krijgen de kans om vanaf de CAP-test in het nieuwe promotiebeleid nog één keer te solliciteren.

Ledenraadpleging

Het online stemformulier is voor iedereen toegankelijk. Na sluiting van de ledenraadpleging worden de stemmen gecontroleerd. Alleen de stemmen van FNV-leden met het juiste lidmaatschapsnummer die vliegen bij KLM tellen mee. Alle stemmen zijn gelijk en alleen de door jou eerst uitgebrachte stem telt.

Webinars over het vernieuwde promotiebeleid

Op woensdag 29 november en op woensdag 6 december organiseren wij vanaf 11:00 uur webinars waar het promotiebeleid uitgebreid wordt toegelicht. Zoals altijd zijn onze webinars uitsluitend voor leden en kun je jouw vragen direct live stellen. Deelnemen kan via deze link, je bent van harte welkom!

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!