Skip to main content

Verslag Algemene ledenvergadering 10 januari

Gisteren vond de algemene ledenvergadering (ALV) van FNV Cabine plaats in de Burcht van Berlage in Amsterdam. Dit is het oudste vakbondsgebouw van Nederland. Een bijzondere locatie voor een bijzondere vergadering. Deze drukbezochte ALV was het laatste overleg van vakbondsbestuurder Birte Nelen bij FNV Cabine. Tijdens de bijeenkomst is het bestuur van FNV Cabine bekrachtigd en hebben we teruggekeken op 2023 en met elkaar gesproken over de uitdagingen van de komende periode..

Introductie David van de Geer
Zoals we eerder communiceerden, gaat Birte Nelen de komende periode genieten van een sabbatical en neemt ze afscheid van FNV Cabine. Tijdens de ALV heeft zij het stokje overgedragen aan David van de Geer die zichzelf heeft voorgesteld aan de aanwezige leden. Binnenkort zullen we David aan iedereen voorstellen. Na de vergadering is Birte onder het genot van een hapje en een drankje hartelijk bedankt en geroemd voor haar tomeloze inzet voor alle leden van FNV Cabine.

Bekrachtiging bestuur
Om de continuïteit te bewaken en altijd te zorgen voor voldoende ervaring kent het bestuur van FNV Cabine een getrapt systeem. Dat betekent dat elk lid een termijn van 3 jaar heeft, maar met verschillende startdata. De termijnen van Patrick Pit en Tim van Aerschot lopen tot juli 2025. De termijnen van Ilse Berghmans en Anil Parsan liepen tot december 2023, beiden waren opnieuw verkiesbaar. Tevens was er een zetel vacant waarvoor Marieke Zeijlemaker zich beschikbaar heeft gesteld. Deze drie posities zijn bekrachtigd tijdens deze ALV. In onderling overleg verdeelt het bestuur de functies. Dit leidt tot de volgende verdeling: Patrick Pit is Voorzitter, Ilse Berghmans is Vicevoorzitter, Anil Parsan is 1e Secretaris, Tim van Aerschot is 2e Secretaris en Marieke Zeijlemaker is Algemeen Bestuurslid.

Terugblik 2023
We hebben met elkaar teruggekeken naar de hoogtepunten van 2023. Daarbij is uiteraard stilgestaan bij de cao die afgelopen jaar is afgesloten en is aangenomen door 93% van de FNV Cabineleden. Ook is er gesproken over het nieuwe promotiebeleid dat het afgelopen jaar is afgesproken en in 2024 zal worden uitgerold. Uit de zaal bleek duidelijk dat we met het nieuwe promotiebeleid weliswaar een stap in de goede richting zetten, maar dat veel oude zorgen blijven bestaan. Dit zullen we ook in de toekomst nauwlettend in de gaten moeten houden. Trots konden we laten zien dat FNV Cabine de laatste jaren een grote ledengroei heeft gerealiseerd. Ook de komende tijd zullen we ons inzetten om nog meer collega’s aan ons te binden. Want hoe groter de groep die we vertegenwoordigen, hoe beter we onze standpunten over vernieuwing en modernisering kunnen realiseren aan de onderhandelingstafel.

Uitdagingen voor de komende periode
De grootste zorg voor de komende periode zijn de stabiliteit van het netwerk, de maakbaarheid van de productie en de operationele verstoringen. In de cabine zijn we goed op sterkte met het aantal collega’s, maar dat is om ons heen helaas niet het geval. ‘Tekorten’ zal helaas een woord zijn wat we in 2024 veel zullen tegenkomen. Dan gaat het over tekorten in bemensing maar ook in materiaal. Wat daar mogelijk de gevolgen van zijn kun je ook teruglezen in de eindejaarscolumn van voorzitter Patrick Pit. Dit jaar gaan we ook verder met de uitwerking van de nieuwe pensioenregeling. Hier zullen we de komende periode meer over communiceren. Wanneer de uitwerking gereed is zal dit via een ledenraadpleging ter stemming worden gelegd. Zoals altijd hebben de leden van FNV Cabine het laatste woord bij belangrijke besluiten. Tijdens de ALV is ook besproken dat we het komende jaar de diepte in duiken en onderzoek gaan doen onder de crew wat voor ons de belangrijke thema’s zijn. Er zijn dit jaar geen cao-onderhandelingen en dat geeft ons de ruimte om verder te onderzoeken hoe crew aankijkt tegen ons vliegende vak en waar we in de toekomst willen staan. In de huidige cao zijn ook lange termijn thema’s afgesproken waar we het komende jaar in diverse werkgroepen mee aan de slag zullen gaan.

Verkiezingen OR en GC
In 2025 zijn er weer verkiezingen voor de Ondernemingsraad (OR) en de Groepscommissie (GC). Dat betekent dat we komende periode zullen starten met de voorbereidingen. FNV Cabine heeft sterke OR en GC fracties en wij hopen ook in 2025 weer sterke kandidaten te presenteren. Mocht je interesse hebben in een positie in de OR of de GC, dan is het altijd mogelijk om vrijblijvend met ons in gesprek te gaan. We nodigen geïnteresseerden van harte uit om meer informatie te verkrijgen en eventueel je interesse alvast kenbaar te maken.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap van 25 euro voor vier maanden via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk