Skip to main content

Eerste Cabineoverleg van 2024

Gisteren vond op het hoofdkantoor van KLM het eerste cabineoverleg van het nieuwe jaar plaats. Dit was tevens het eerste overleg van onze nieuwe vakbondsbestuurder David van de Geer. In deze nieuwsbrief geven we toelichting op de onderwerpen die de revue hebben gepasseerd. Tijdens dit overleg hebben we het gehad over: OD-dagen en compensatie OITT, de planningsstand en de verwachtingen voor komende zomer en de openstaande cao-afspraken. 

Aan te vragen OD-dagen 
Onze leden hebben aangegeven dat ze weinig mogelijkheden hebben gehad om OD-dagen aan te vragen. We hebben KLM gevraagd of zij daar een verklaring voor hebben. KLM geeft aan dat door het hoge ziekteverzuim er momenteel weinig ruimte is om OD dagen aan te vragen, maar verwacht vanaf april verbetering. We hebben aangegeven dat we verwachten dat KLM haar belofte waar zal maken en dit in de gaten zullen houden. Collega’s kopen deze dagen vaak zelf aan middels de cafetariaregeling of het DI budget. Zij dienen dan ook de mogelijkheid te hebben deze in te zetten op redelijke termijn.

Planningsstand en verwachting zomer
Zoals elke maand is er gesproken over de planningsstand voor de komende periode. De exacte planning voor de zomer is nog steeds niet bekend, maar KLM verwacht groei. Ten opzichte van vorige maand is er voorlopig één nieuwe basiscursus, één KLC-doorstoomgroep en één SP-cursus bijgekomen.   De verwachte groei is op zich goed nieuws, maar als FNV Cabine hebben we ook zorgen. We zien nu al veel operationele verstoringen en annuleringen die worden veroorzaakt door personele tekorten op andere afdelingen en de technische staat van de vloot. We verwachten niet dat deze problemen op korte termijn opgelost worden, dit zal een plaats moeten krijgen in de definitieve planning. 

Implementatie cao 2023-2025
Deze week vind je op je loonstrook de eenmalige vergoeding van 2% van je brutosalaris met een bodem van 1500 euro, die we in de vorige cao hebben afgesproken. Je hebt ookje DI-budget ontvangen als je voor uitbetalen hebt gekozen. In de nieuwe cao is afgesproken dat je vanaf 2024 ook kan kiezen voor maandelijkse uitbetaling. Deze mogelijkheid wordt binnenkort opengezet. Houd hiervoor de newsapp in de gaten. Als je dan voor maandelijks kiest zal je in februari het budget van de eerste twee maanden ontvangen. 

Voor de invoering van de overige cao afspraken hebben we met KLM de tijdslijn besproken. FNV Cabine heeft er vooral op aangedrongen om duidelijkheid te scheppen over de ingangsdatum van het nieuwe duurzame mobiliteitsbeleid. Veel collega’s wachten hierop omdat het OV volledig vergoed gaat worden. De komende maand zal KLM alle collega’s die gebruik maken van de 80-80-100 regeling en in aanmerking komen voor de 80-90-100 regeling benaderen. Wanneer je overstapt van 80-80-100 regeling naar de 80-90-100 regeling kan dat invloed hebben op je pensioendatum, omdat je bij de 80-90-100 regeling binnen 5 jaar met pensioen moet.

Compensatie OITT-dag
Eerder hebben we jullie laten weten dat we na een lange discussie met KLM eindelijk overeenstemming hebben bereikt over de wijze waarop de OITT dag ingedeeld werd. Vaak werd deze trainingsdag op de eerste indeelbare dag gezet en resulteerde dit niet in verlof. Uiteindelijk hebben we met KLM afgesproken dat dit alsnog gecompenseerd zal worden met 0,2 KL en 0,2 CL. Voor collega’s in deeltijd zal de compensatie naar rato zijn. Bij 2834 collega’s zijn deze dagen inmiddels bijgeschreven. Een mooi succes. 

Redactie FNV Cabine 

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap van 25 euro voor vier maanden via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk