Skip to main content

Cabineoverleg februari en toelichting op de jaarcijfers

Gisteren vond op het hoofdkantoor van KLM weer het maandelijkse cabineoverleg plaats. Hierin hebben we onder andere gesproken over de operationele verstoringen en de planningsstand. Vandaag zijn wij door KLM bijgepraat over de jaarcijfers. Over beide onderwerpen geven we in deze nieuwsbrief meer informatie.

Operationele verstoringen
Iets wat ons allemaal dagelijks bezighoudt zijn de talloze operationele verstoringen. Als FNV Cabine zijn we voortdurend met KLM in overleg over dit onderwerp. Daarbij is onze insteek om te komen tot afspraken die ervoor zorgen dat er zo min mogelijk verstoringen plaatsvinden op de dag van de uitvoering zelf. We zien dat KLM veel acties onderneemt die langzaam maar zeker vruchten afwerpen. FNV Cabine geeft al langere tijd aan dat er met de planning van de productie rekening gehouden moet worden met de zwakste schakel in de keten. Het kan niet zo zijn dat we elke keer weer verrast worden door verstoringen die inmiddels structureel voorkomen. 

KLM heeft de “5 must win battles” geformuleerd om de problemen te lijf te gaan. Dit zijn de vijf meest knellende problemen en hebben te maken met de beschikbaarheid en de staat van de vloot, de onderbezetting in de cockpit maar ook bij catering,-  en pushbackchauffeurs. 

Het wordt een flinke uitdaging om al deze knelpunten op te lossen. Zolang de operationele problemen niet op orde zijn sturen wij er op aan om ruimer te plannen. Zo zijn er bij het finaliseren van de zomerschema’s met de PAC op vluchten die niet robuust genoeg waren,  waardoor bij een kleine vertraging deze vlucht niet meer aan de cao voldeed, ruimere schema’s afgesproken. Zo is de stop op Bonaire voor de jumpers veranderd van 24 uur naar 72 uur. Om minder last minute te moeten annuleren heeft KLM voor de zomer minder vluchten gepland. Hierdoor zijn er bij technische verstoringen reserve toestellen beschikbaar. Er zijn ook aanpassingen gedaan in procedures om defecten aan boord beter te monitoren en te verhelpen waarbij prioriteit wordt gegeven aan die defecten die het meeste hinder veroorzaken voor cabine crew. Tot slot gaat KLM meer proactief communiceren. Achter een aparte Operationele tegel op de NewsApp is alle achtergrondinformatie over de operationele uitdagingen te vinden. 

Verstoringen zullen altijd onderdeel van ons werk blijven. Nu lijken ze structureel, maar FNV Cabine zet alles op alles om ervoor te zorgen dat deze slechts weer incidenteel voor zullen komen.

Planningsstand en verwachting zomer
Daarnaast spraken we elkaar ook over de planningsstand en de verwachtingen voor het komende jaar. Het was fijn om te horen dat KLM nog steeds een flinke groei verwacht. Op 4 maart wordt de vacature voor nieuwe CA’s weer opengezet. KLM heeft bevestigd dat er meer cursussen geaccordeerd zijn ten opzichte van de vorige planning. We zien dat er nu 98 nieuwe collega’s zullen instromen. Ook zal er één nieuwe P cursus en twee nieuwe SP cursussen starten. 38 collega’s vanuit KLC stromen door naar KLM en zullen ons korps binnenkort komen versterken.

Vorige keer hebben we vragen gesteld over het kunnen inzetten van OD dagen. Gelukkig lijkt hier weer meer ruimte voor te komen in de productie. Er is volop mogelijkheid voor het aanvragen van OD en JZ  dagen in de periode 13 mei tot en met 14 juli. Daarnaast kan je in deze periode weer non-actief aanvragen.

Jaarcijfers
Ondanks dat KLM in het vierde kwartaal een verlies van 18 miljoen heeft geleden kunnen we toch spreken van een zeer goed jaar. Dit komt met name door de reislustige passagier. KLM vervoerde in 2023 30,3 miljoen passagiers. Dit ondanks het feit dat KLM nog 12% minder vluchten uitgevoerd heeft ten opzichte van de periode voor Covid. Opvallend is dat KLM zelfs 4% minder gevlogen heeft dan gepland. Dit alles is te wijten aan de eerdergenoemde operationele uitdagingen. De omzet van het afgelopen jaar is 12,1 miljard en daarmee komt de operationele winst uit op 650 miljoen euro. Vorig jaar heeft KLM bovendien de vermogenspositie versterkt en de netto schuld kunnen verlagen. De financiële positie is hiermee dus versterkt. 

De vliegtuigen zaten goed vol en de ticketprijzen waren hoog. Dat zorgt voor wederom een mooi resultaat. Toch heeft KLM ook kansen laten liggen om het nog beter te presteren. Door de operationele problemen kan niet het volledige verdienpotentieel benut worden. Dit komt voor een groot deel door de compensaties die KLM aan passagiers heeft moeten betalen.

De grote vraag die ons allemaal bezighoudt bij het verschijnen van de jaarcijfers gaat natuurlijk over de Winstdelingsregeling. Het goede nieuws is dat er binnenkort aangekondigd zal worden dat deze er gaat komen. Helaas kunnen we nog niet voorspellen hoe hoog deze dit jaar zal zijn maar de verwachting is dat deze iets onder het niveau van vorig jaar zal liggen. Dit komt omdat in het cao-protocol 2023-2025 is afgesproken dat er nog een paar correcties op de COI (waar de winstdeling op gebaseerd is) moeten plaatsvinden. Houd hiervoor de NewsApp in de gaten!

Redactie FNV Cabine 

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap van 25 euro voor vier maanden via www.fnvcabine.nl