Skip to main content

Winstdelingsregeling en Belastingservice

In onze vorige nieuwsbrief hebben we al aangekondigd dat we dit jaar weer een winstdelingsregeling kunnen verwachten vanwege de positieve jaarcijfers van KLM over 2023. Toen konden we nog niet precies vertellen hoe deze er uit zou zien, maar inmiddels is het exacte percentage bekend. Daarnaast geven we in deze brief meer uitleg over de belastingservice van FNV.

Winstdelingsregeling
Als het goed gaat met KLM dan profiteren alle medewerkers van KLM daarvan mee. We hebben tenslotte ook allemaal aan dit resultaat bijgedragen. In de cao is vastgelegd dat we een percentage krijgen wlke afhangt van de COI (current operating incoming, zeg maar het winstpercentage). Doordat er in voorgaande jaren iets is veranderd in de boekhoudkundige regels moest deze definitie iets worden aangepast. Dat heeft er mee te maken dat de kosten van de vliegtuigen die geleased worden apart moeten worden berekend. Daarnaast hebben we de afspraak gemaakt dat er een verrekening moet komen voor de verkoop van Flying Blue en de verkoop van aandelen van AFKL aan medewerkers. Deze mogen geen nadelig effect hebben op de winstdelingsregeling. Het overleg hierover is nu afgerond en daarmee kon KLM het percentage van de  winstdelingsregeling bekend maken. In totaal heeft KLM 51,3 miljoen euro te verdelen. Op basis van de afspraken betekent dit voor het cabinepersoneel een uitkering van 4,105% over het totale salaris wat je in 2023 ontvangen hebt. Dit geldt ook voor de eventuele suppletie die ex-Martinair collega’s ontvangen. KLM zal dit bedrag betalen bij het salaris van april.

Belastingservice 2024 voor leden FNV Cabine
Sinds jaar en dag biedt FNV aan al haar leden belastingservice aan; uiteraard kun jij hier als lid van FNV Cabine ook gebruik van maken. Jaarlijks worden er zo’n 50.000 aangiften en toeslagen ingevuld met behulp van de door FNV opgeleide vrijwilligers. Als lid van FNV Cabine hebben jij en jouw partner recht op deze gratis belastingservice. De keuze is aan jou: je kunt langskomen op één van onze locaties door het hele land of je kunt telefonisch worden geholpen.

Via deze link kun je een afspraak maken, telefonisch of op locatie.  

Redactie FNV Cabine