Skip to main content

Cabineoverleg maart

Gisteren vond op het hoofdkantoor van KLM het maandelijkse cabineoverleg plaats. Dit keer hadden we een volle agenda. We hebben een extra compensatie afgesproken voor de vele verstoringen. We hebben een afspraak gemaakt over hoe we omgaan met langere vliegtijden als KLM moet omvliegen vanwege gesloten luchtruimen. Zoals gebruikelijk is ook de planningsstand en de bijbehorende instroom en doorstroom besproken.   

Tijdelijke afspraken operationele verstoringen
In onze laatste nieuwsbrieven schrijven we steevast over de verstoringen in de operatie. Door personeelstekorten op verschillende afdelingen en supply-chain issues gebeurt het regelmatig dat een ICA-vlucht geannuleerd wordt en dat crew daardoor 24 of 48 uur later thuiskomt. Nadat het bij vele overleggen een onderwerp is geweest, zijn we er vandaag in geslaagd om compensatie afspraken te maken. 

Op dit moment word je bij een verstoring alleen terug naar AMS gehaald voor JV. Daarnaast geeft de cao KLM nu al de mogelijkheid om iemand van een niet-geannuleerde vlucht af te halen ter vervanging van een collega die ziek is op de route of die wegens zwaarwegende familieomstandigheden naar huis moet. 

Vanaf begin zomerdienst wordt het ook mogelijk om KLM te vragen je naar Amsterdam te halen als je een superjoker hebt ingezet en deze dag door de verstoring niet thuis zou zijn. Dat werkt dan hetzelfde als bij JV.

In de praktijk betekent dit dat wanneer je een dringende reden hebt, vrijwillig ruilen door KLM wordt gefaciliteerd. In andere gevallen zal er iemand worden aangewezen om mee te ruilen. Als dat niet mogelijk is, zul je op een KLM-vlucht XXDHC terugreizen. Mocht ook dat niet mogelijk zijn, dan wordt er gekeken of het mogelijk is om met een andere maatschappij naar huis te vliegen

In aanvulling hierop wordt het ook mogelijk om bij andere zwaarwegende redenen maatwerk toe te passen. De SP kan dan namens het crewlid in contact treden met de OMF om te bepalen of en op welke wijze iemand naar huis gehaald kan worden. Mocht het nodig zijn iemand aan te wijzen dan gebeurt dat op omgekeerde senioriteit.

Naast deze afspraak is er ook een extra compensatie afgesproken van 0,5 CL en 0,5 KL dag ter compensatie van de verstoring. Deze dag krijg je naast de standaard dag compensatie zoals we deze vanuit de cao kennen. Deze afspraak geldt ook voor collega’s die vrijwillig of aangewezen langer op de route blijven. 

Als FNV Cabine zijn we blij om te zien dat er op deze manier erkenning is voor de impact van de vele verstoringen op het korps. We hopen uiteraard dat bovenstaande maatregelen zo min mogelijk nodig zijn omdat dat een stuwmeer aan dagen zou opleveren. En we weten allemaal dat het dan lastiger wordt om je opgebouwde dagen weer in te zetten. 

Voor FNV Cabine is het belangrijkste dat de operatie weer stabiel wordt en de roosters weer voorspelbaar zijn. Het blijft daarom van groot belang om met KLM de knelpunten in de operatie te bespreken en te kijken naar mogelijke oplossingen. Totdat deze knelpunten zijn opgelost, blijven we benadrukken dat er moet worden gepland op basis van de capaciteit van de zwakste schakel.

Langere vliegtijden wegens omvliegen bij gesloten luchtruim
Met alle onrust in de wereld worden we af en toe geconfronteerd met het feit dat een luchtruim kortere of langere tijd gesloten is voor KLM. Denk daarbij aan de situatie in Rusland of een half jaar geleden tijdens de staatsgreep in Niger. Tot nu was de afspraak dat KLM veertien dagen de tijd had om de nieuwe routes ook in de systemen te verwerken. Tijdens die twee weken waren de vliegtijden aanzienlijk langer maar werd dat niet omgezet in extra reisverlof. 

Het is voor KLM niet mogelijk om de omlopen direct aan te passen omdat er vaak nog geen nieuwe slottijden bekend zijn en er dus nog geen nieuwe schema’s gemaakt kunnen worden. Bovendien is het de eerste dagen nog niet bekend of het slechts een beperking van enkele dagen is of dat dit langer zal aanhouden. We hebben hier uiteraard begrip voor, maar we zijn wel van mening dat wanneer het langer duurt dan twee weken de crew die in de eerste twee weken benadeeld is hier ook voor gecompenseerd moet worden. 

Gelukkig hebben we hierover nu nieuwe afspraken kunnen maken met KLM. In het vervolg betekent dit dat wanneer je in de eerste veertien dagen een langere vliegtijd hebt en deze situatie langer dan twee weken aanhoudt, je alsnog dagen bijgeschreven zult krijgen op basis van de nieuwe vliegtijden.

Non-activiteit en Sabbatical
Tijdens eerdere overleggen met KLM heeft FNV Cabine aangekaart dat het vreemd is dat er verschillende beoordelingscriteria gebruikt worden bij het toewijzen van non-activiteit of een sabbatical. De cao-artikelen hieromtrent zijn op meerdere manieren uitlegbaar. Voorheen keek KLM naar de reden van de aanvraag en woog deze mee in de beoordeling, volgens ons was dat onterecht. Wij zijn nu met KLM overeengekomen dat bij alle aanvragen dezelfde beoordeling gehanteerd wordt. Er zal alleen gekeken worden naar ruimte in de productie. 

Planningsstand en instroom en doorstroom 
Tijdens het overleg zijn we door KLM bijgepraat over de planningsstand. Qua productie wordt er een behoorlijke groei verwacht vanaf eind juni 2024. Dit betekent ook een toename in het aantal cursussen voor nieuwe instroom en doorstroom vanuit KLC. De komende tijd verwachten we 210 nieuwe collega’s, 51 collega’s vanuit KLC en 21 Koreaanse collega’s te mogen verwelkomen. De vacature is inmiddels gesloten, de interesse was enorm. Er zijn meer dan 6000 sollicitanten, die doorlopen allemaal de selectie. Bij een overschot aan geschikte kandidaten, wordt er een wachtlijst ingericht. Voor de doorstroom naar P (12 personen) en SP (24 personen) is de planning niet gewijzigd ten opzichte van vorige maand.   

Redactie FNV Cabine