Skip to main content

Cabineoverleg 30 mei

Afgelopen donderdag kwamen we weer samen op het KLM-hoofdkantoor voor ons maandelijkse cabineoverleg. In deze nieuwsbrief praten we jullie bij over de laatste ontwikkelingen rondom de afmeldperiode, het promotiebeleid, de CBS van de A350, daggeld, de operatie en de planningsstand.

Afmeldperiode
Al geruime tijd zijn we met KLM in overleg over de afmeldtijd. We hebben geconcludeerd dat deze op ICA-vluchten niet toereikend is. Er zijn meerdere pilots gehouden om naar oplossingen te zoeken, helaas nog zonder het gewenste resultaat. Dan lijkt de logische stap om gewoon de afmeldperiode maar te verlengen, maar dat kan enorme verstrekkende gevolgen hebben voor het aantal vluchten dat we kunnen uitvoeren. Een kleiner netwerk heeft direct impact op de werkgelegenheid in de cabine. Gratis werken is ook geen optie. FNV Cabine heeft KLM daarom verzocht samen te blijven zoeken naar een creatieve oplossing. Hierover zijn we nog met elkaar in gesprek. Uitgangspunt daarbij is dat de crew er meer op vooruit moet gaan dan wanneer we simpelweg de afmeldperiode verlengen.

Promotiebeleid
Vanaf 1 juni gaan we gefaseerd over naar het nieuwe promotiebeleid. Binnenkort wordt het mogelijk om je voor de CAP-test in te schrijven en er wordt een voorzichtige start gemaakt met de portfolio’s. De collega’s die op de peillijst staan krijgen allemaal nog een kans om voor het einde van het jaar op selectiegesprek te gaan volgens het bestaande promotiebeleid. KLM maakt zich zorgen om de vele, vaak last minute, afmeldingen. Door late afzeggingen kunnen vrijgekomen plekken niet meer worden opgevuld door collega’s die lager op de peillijst staan. De volgorde van de peillijst blijft behouden, daarom zal het steeds langer duren voordat de collega’s die laag op de peillijst staan, aan de beurt komen.

CBS A350
Enkele maanden geleden heeft de ondernemingsraad akkoord gegeven op de voorgestelde indeling van de cabine op de A350. Nu lijkt er een kink in de kabel te komen doordat er gekeken wordt naar een andere Cockpit Crew Rest, waardoor de voorste galley aanzienlijk kleiner zou worden. KLM heeft ons desgevraagd bevestigd niet af te wijken van de afspraken die zijn gemaakt over de U-shaped galley en de doorsteek op de grootste Airbus. Het was de bedoeling dat we vandaag ook zouden spreken over de Cabine Bemanning Samenstelling (CBS). Uiteraard is dat niet mogelijk wanneer het nog niet duidelijk is wat de indeling gaat worden.

Daggeld
Er gaan al jaren wilde verhalen rond over grote bedragen aan verkeerd berekend daggeld die KLM het cabinepersoneel nog verschuldigd zou zijn. Tijdens het overleg is nog één keer goed uiteengezet welke methodes KLM hanteert om ervoor te zorgen dat de crew het daggeld krijgt dat ze toekomt. Daarbij is ook gekeken naar bestemmingen waarop het daggeld mogelijk enige tijd te hoog of te laag geweest zou kunnen zijn. Daar komen geen schokkende bedragen uit naar voren, maar er zijn wel wat kleine verschillen. Wij zullen de plussen en minnen nu naast elkaar leggen en hopen dat we tijdens het volgende cabineoverleg voor eens en altijd een punt kunnen zetten achter de daggelddiscussie van de afgelopen jaren.

Operatie
De operatie in de meivakantie is soepel verlopen, dat was best spannend. KLM spreekt uit dat hierdoor het vertrouwen groot is dat we ook de drukke zomerperiode goed door kunnen komen. Dit kan niet los worden gezien van de operationele maatregelen die de afgelopen periode in overleg met de bonden zijn genomen. We zijn blij om te zien dat de proactieve aanpak waar FNV Cabine al sinds vorige winter voor pleit, zijn vruchten afwerpt. We hebben KLM altijd gevraagd om te plannen op de zwakste schakel, daardoor komen we nu niet meer voor nare verrassingen te staan.

Planningsstand
Richting de winterdienst wil KLM het netwerk verder uitbreiden. Dat maakt dat het aantal cursussen naar boven is bijgesteld met drie extra basiscursussen en één doorstroomcursus voor de collega’s van KLC. Daarnaast zijn er ook nieuwe promoties tot Purser en Senior Purser bijgekomen. In de planning voor dit jaar staan nu 2 klassen L1 en 4 klassen L2. Het lijkt erop dat hiermee de bezetting ruim genoeg zal zijn om de komende periode CL en OD-dagen in te kunnen zetten.