Skip to main content

Ledenraadpleging pensioenregeling KLM Cabine

Onderhandelingsresultaat over nieuwe pensioenregeling bij KLM Cabine
Zoals we je eerder hebben verteld hebben wij onlangs een principeakkoord bereikt voor een nieuwe
pensioenregeling bij pensioenfonds KLM Cabine. Zoals jullie gewend zijn bij FNV Cabine leggen wij dit
aan jullie voor. Pensioen is en blijft een collectieve arbeidsvoorwaarde die is opgenomen in onze cao.
Daarom vragen wij jullie om mee te doen aan de ledenraadpleging over de nieuwe pensioenregeling


De volledige tekst van het principeakkoord vind je hier. De samenvatting uit
het transitieplan vind je hier.

Evenwichtig resultaat
In 2019 maakten werkgevers, werknemers en het kabinet met elkaar de afspraak dat we overgaan op
een nieuw pensioenstelstel. In het oude pensioenstelsel werden pensioenfondsen verplicht om grote
reserves vast te houden, waardoor dit niet bij de werkenden en gepensioneerden in hun pensioenpot
terecht kon komen.

Vorig jaar vroegen wij onze leden in een enquĂȘte naar de nieuwe pensioenregeling voor KLM Cabine.
Op basis van deze uitkomsten hebben we het pensioenoverleg gevoerd. De uitkomst is een solidaire
regeling waarbij we zoveel mogelijk behouden van het huidige stelsel.
Wij zijn positief over dit resultaat en denken dat jullie belangen geborgd zijn. Nu horen wij graag hoe
jullie hierover denken.

Bij een akkoord van onze leden staat een overgang naar het nieuwe stelsel gepland voor begin 2026.
Let op! Je stemt over de transitie van onze pensioenregeling. Daarnaast zijn er vele leden die naast
de pensioenregeling aanvullend pensioen opbouwen via de NAP. We zijn nog op zoek naar de meest
gunstige oplossing om dit ook voort te kunnen zetten.

Doe mee aan de ledenraadpleging
Stemmen kan vanaf vandaag tot 3 juli, 12.00uur. Hou hiervoor je lidmaatschapsnummer bij de hand
(deze vind je o.a. bij de afschrijving van je contributie op je bankrekening). Alleen leden kunnen
eenmalig een stem uitbrengen.

       STEM HIER

Extra informatie
Pensioen is een ingewikkeld thema en we kunnen ons voorstellen dat het transitieplan nog
toelichting behoeft. Daarom organiseren wij op woensdag 12 en maandag 17 juni, van 11.00 tot
12.00 uur, een webinar waarin we je verder informeren over de belangrijkste afspraken uit de
nieuwe pensioenregeling KLM Cabine. Er zit een team van deskundigen klaar om vragen te
beantwoorden.

Meld je hier aan om deel te nemen aan de webinar van 12 juni.
Meld je hier aan om deel te nemen aan de webinar van 17 juni.
Na aanmelding ontvang je de link.

Op de website van het Pensioenfonds KLM Cabine is nog veel meer (achtergrond)informatie te
vinden over de nieuwe pensioenregeling. Ga hiervoor naar Nieuwe pensioenregeling |
klmcabinefonds.nl