Skip to main content

Pensioen

Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel heeft een bestuur bestaande uit tien leden. Dit zijn vliegende collega’s, KLM’ers namens de werkgever en onafhankelijke pensioenprofessionals. Ook FNV Cabine is in het pensioenfondsbestuur vertegenwoordigd. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, de pensioenuitvoering en de beleggingen. Het bestuur bepaalt niet hoe de pensioenregeling eruit ziet. Dit is een uitkomst van onderhandelingen tussen KLM en de cabinebonden, binnen wettelijke kaders. Pensioen is namelijk een arbeidsvoorwaarde en daar stemmen onze leden  over middels een ledenraadpleging. Het bestuur toetst vervolgens of de pensioenregeling uitvoerbaar is en zorgt bij iedere beslissing voor een evenwichtige belangenafweging.

Het pensioenfonds hecht er belang aan  dat deelnemers weten hoe hun pensioenregeling eruit ziet en dat zij op de hoogte zijn over welke pensioenkeuzes zij kunnen maken, zodat zij later niet voor verrassingen komen te staan.

Het pensioen is voor velen nog steeds een ‘ver van mijn bed show’ en de pensioenmaterie wordt nog vaak als saai en lastig ervaren. Daarom probeert het pensioenfonds via verschillende communicatie activiteiten, pensioen op een toegankelijke manier onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld door het organiseren van het pensioenplein. Ook PIT is een van deze activiteiten. PIT is het Pensioen Informatie Team van Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. De PIT-teams worden bij de Blue Sky Group opgeleid, waarna zij op de route bij collega’s het pensioen onder de aandacht brengen. Elk jaar worden er twee nieuwe PIT-teams opgeleid.

Natuurlijk kun je zelf ook contact opnemen. Misschien overweeg je minder te gaan vliegen, wil je de inleg van het NAP veranderen of ga je bijna met pensioen.  Voor alle vragen over de pensioenregeling kun je bellen met de Pensioenservice. Zij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur op 020-4266230 en via e-mail: pensioenservice@klmcabinefonds.nl . Ook kun je inloggen op www.klmcabinefonds.nl waar je inzage hebt in de hoogte van jouw pensioen, hier kun je zelf  ook wijzigingen doorvoeren met behulp van je DigiD.