Skip to main content

Stichting Anti Skid Groep (ASG)

De Anti Skid Groep is een zelfstandige stichting die financieel wordt ondersteund door FNV Cabine. Zij ondersteunen collega’s wanneer er sprake is van problematisch middelengebruik. Ondersteuning bestaat uit  begeleiding tijdens de behandeling en de terugkeer in de vliegende functie. Het is een stichting voor en door collega’s. Deze collega’s doen dit uit betrokkenheid en zijn getraind in de opvang en begeleiding van collega’s met problematisch middelengebruik (PMG). De diagnose en de behandeling worden uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie.

Ons cabinekorps is een afspiegeling van de maatschappij, wat betekent dat maatschappelijke problemen zoals middelenmisbruik en verslaving ook onder ons voorkomen.Onder deze middelen verstaan we medicijnen, alcohol en drugs.Door de anonimiteit binnen ons beroep, het constant werken met andere collega’s en daardoor dus minder sociale controle, vallen dit soort problemen minder snel op.

Dit gaat vooral op bij alcoholgebruik, wat sociaal geaccepteerd is. Middelengebruik wordt problematisch als een middel incidenteel of chronisch gebruikt wordt in een mate waarin er risico’s ontstaan voor de veiligheid en/of de gezondheid.

Wanneer je zelf worstelt met het gebruik van een van deze middelen of wanneer je zorgen hebt om een collega, kun je contact opnemen met de Anti Skid Groep.

Alle hulpverzoeken die bij Stichting ASG binnen komen, worden geheel vertrouwelijk behandeld en de informatie wordt uitsluitend binnen de Stichting ASG gebruikt.

Dit betekent  dat, wanneer je over een collega een melding maakt, hij of zij niet te weten zal komen van wie de melding afkomstig is. Je  zult je als melder ook niet te horen krijgen wat er met de melding gedaan is. Tevens gaat dit proces buiten de werkgever om, tenzij de betrokkene het ASG traject niet wil volgen en het vermoeden van PMG blijft bestaan. In dat geval is het Anti Skid team verplicht melding te maken bij de werkgever, om te voorkomen dat de vliegveiligheid in gevaar wordt gebracht.

We snappen dat de drempel soms hoog kan zijn om contact op te nemen met het Anti Skid team, mede door het taboe wat er nog steeds heerst op verslaving.

De door de werkgever gestelde regels omtrent MAD  zijn ons allen bekend.

Door een melding te maken, wanneer je je bijvoorbeeld zorgen maakt om een collega, help je diegene juist om van zijn/haar probleem af te komen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor jezelf.

Door niets te doen, worden de risico’s omtrent het in gevaar brengen van gezondheid, (vlieg)veiligheid en baanbehoud alleen maar groter.

Voor meer informatie verwijzen we je naar de website: www.antiskid.nl

Zoals vermeld op de website kun je altijd contact opnemen via e-mail: contact@antiskid.nl of door  een van de leden van het ASG team te benaderen, zij zijn te vinden op de website.