Skip to main content

Brief aan VNC

12 oktober 2005

Geachte heer Populier, beste Henri,

Het is bekend dat FNV Bondgenoten zonder partij te zijn bij de CAO KLM Cabinepersoneel een aantal leden heeft onder het cabinepersoneel. Dit is lange tijd een stabiel aantal gebleven. Vanaf mei van dit jaar komen er met regelmaat nieuwe leden bij. Door deze nieuwe leden is een dringend beroep op ons gedaan te trachten onderhandelingspartij te worden bij de CAO KLM Cabinepersoneel. Daarvoor is het nodig dat wij ons ledenbestand nog verder uitbreiden.

Na veel discussie is uiteindelijk half augustus het definitieve besluit genomen om vanaf oktober een wervingscampagne te gaan voeren met als doel het uitbreiden van het aantal leden onder het KLM Cabinepersoneel. Met een groter aantal leden willen we partij worden bij de CAO KLM Cabinepersoneel.

Wij zijn ons er daarbij van bewust dat de VNC deze mededeling niet met gejuich zal ontvangen. Wij zullen de campagne echter zakelijk voeren en willen vermijden dat er onnodige wrijvingen tussen onze organisaties ontstaan. We hopen dat het uiteindelijk zal resulteren in goede collegiale verhoudingen aan de onderhandelingstafel. Wat dat betreft zijn onze organisaties en ook de vertegenwoordigers daarvan niet onbekend van elkaar.

Wij zullen vandaag nog telefonisch contact met jullie opnemen over de inhoud van deze brief. Indien er behoefte is aan een nadere toelichting, dan wel nadere afspraken, dan zijn we daartoe gaarne bereid.

Met vriendelijke groeten,

Namens de bestuurders van FNV Bondgenoten,

Redactie Cabin Pressure