Skip to main content

Wat mag wel en wat mag niet

30 oktober 2005

Het is inmiddels bekend dat we gestart zijn met het uitdelen van wervingsfolders aan het cabinepersoneel.

Dat de VNC dat niet prettig vindt, snappen wij. Dat de KLM daar moeilijk over doet, is verbazingwekkend. Sterker, de KLM wekt de indruk niet neutraal ten opzichte van verschillende vakbonden te staan, neen zij lijkt daarin zelfs positie te kiezen!

De stand van zaken.

Eind september verzoeken wij de KLM eenmalig de postvakken van het cabinepersoneel te mogen gebruiken. Dit zijn postvakken die bedoeld zijn voor de interne KLM post. We weten dat het VNC haar leden ook via deze postvakken bereikt (voordelig en gemakkelijk voor deze vakbond). We weten ook dat er wel eens reclamemateriaal in de postvakken wordt gelegd. Het is niet meer dan billijk dat wij ook eenmalig die postvakken mogen gebruiken. Op de agenda met de KLM staat nog “vakbondsfaciliteiten” (moet voor het eind van het jaar aan de orde komen). Daar kunnen we dan bespreken hoe de regels voor alle vakbonden zijn.

KLM had lang tijd nodig om deze vraag te beantwoorden. Telkens uitstel van het antwoord. Wij kregen daardoor sterk de indruk dat we aan het lijntje gehouden werden. Om onze wervingscampagne niet verder te vertragen, zijn op vrijdag 14 oktober gestart met het uitdelen van de wervingsfolder. Het was een proef: we wilden eens zien hoe het ging en hoe de reacties waren.

De reacties waren buitengewoon positief. Reacties als: “Dat hadden jullie eerder moeten doen” of “Het werd tijd” waren niet van de lucht. Sommigen vroegen extra exemplaren om onderweg uit te delen. Met VNC’ers die meldden dat ze bij de eigen vereniging wilden blijven, ontstonden leuke gesprekjes. Zij waren benieuwd hoe wij de campagne zouden aanpakken en er werd reeds nagedacht over de toekomstige samenwerking.

Voor ons reden genoeg om de week daarop door te gaan met folderen.

Tot onze niet geringe verbazing kwam toen echter de KLM in het geweer! Leidinggevenden vroegen of wij toestemming hadden om folders uit te delen. Wij vermeldden dat “Amstelveen” er van wist (was meegedeeld aan de afdeling Industrial Relations, onze gesprekspartner voor de grond-CAO). Vervolgens gingen de nijvere leidinggevenden (we weten de functies niet, misschien waren het gewoon kantoorklerken) bellen met Amstelveen. Met nauwelijks verhuld genoegen meldden zij dat wij geen toestemming hadden en dus moesten verdwijnen. Dat hebben we geweigerd!

KLM Industrial Relations wilde zich nu ook niet laten kennen: dreigbrieven volgden. Onze KLM-passen zouden worden ingetrokken. Voicemails werden volgesproken: met van woede overslaande stemmen werd gemeld dat “het NIET TOEGESTAAN was te folderen in het bemanningscentrum”.

We hebben doorgefolderd tot halverwege deze week. Veel cabineleden hebben ons waarschijnlijk al eens ontmoet.

Om de druk even van de ketel te halen, hebben we de KLM gemeld dat we tot a.s. woensdag op de stoep zullen folderen (volgens KLM is dat wel toegestaan………).

Wij blijven onze strategie zelf bepalen. We zijn niet een intern KLM-orgaan, maar een onafhankelijke vakbond.

Vanwaar deze wonderlijke reactie van de KLM?

KLM beroept zich op een artikel in de CAO voor het grondpersoneel waarin staat dat met de KLM overleg gevoerd moet worden “over de wijze van verspreiden van bekendmakingen van werknemersorganisaties aan hun leden”.

Wij zijn het volledig oneens met de KLM dat dit artikel hier van toepassing is. De bekendmakingen waar het in het artikel over gaat zijn nieuwsbrieven e.d. over afspraken met de KLM dan wel een verslag van overleg met de KLM. Bij onze wervingscampagne gaat het uitsluitend om een reclamefolder. Bovendien is het artikel wat ons betreft niet van toepassing op het bemanningencentrum: dit gebouw is geen KLM gebouw, maar een gebouw dat gebruikt wordt door heel veel bedrijven.

Los van de uitleg van het artikel is het opvallend dat de KLM niet alleen wijst op de regels (volgens haar uitleg) maar tevens stelt dat het niet is toegestaan. Tot nog toe is het standpunt dus: je moet toestemming vragen, en tot heden krijg je die toestemming niet!

Er is dus meer aan de hand. KLM wil niet dat de FNV een poot aan de grond krijgt. Zij vreest dat de gezapige verhoudingen verstoord worden. Zij kiest partij. Een schaamlap is nauwelijks voorhanden: de flinterdunne argumentatie m.b.t. het genoemde CAO-artikel zal niet lang stand houden. Als de KLM haar standpunt niet wijzigt, zullen we het geschil over de uitleg van het CAO-artikel uitvechten. Eind volgende week hoort u daarover meer.

Namens de bestuurders van FNV Bondgenoten,

Redactie Cabin Pressure.