Skip to main content

Brief aan VNC

14 november 2005

Beste Henri,

Met verbazing hebben we je column “Zieltjes winnen” in het VNC-blad gelezen.

Het stuk hangt van onjuistheden en insinuaties aan elkaar. We zullen zo een paar voorbeelden noemen. Het gaat ons echter vooral om de manier waarop er nu gestreden wordt.

Wij doen niet anders dan ons als vakbond presenteren aan het cabinepersoneel. Dat is ons goed recht en kan niemand ons ontzeggen. Het cabinepersoneel is niet een domein waar alleen de VNC haar werk mag doen. Jij weet dat wij al lange tijd leden hebben bij het cabinepersoneel. Je weet ook dat er VNC-leden en VNC vertegenwoordigers uit verschillende geledingen naar ons toegekomen zijn met de vraag of wij de belangen van het cabinepersoneel wilden behartigen. Als vakbond sta je dan voor de keus of je de stap wilt maken om CAO-partij te worden bij de cabine-CAO of dat je je beperkt tot individuele belangenbehartiging. Uiteindelijk hebben wij voor het eerste gekozen. Natuurlijk calculeerden wij in dat de VNC hier niet blij mee zou zijn. Maar we verwachten wel een zakelijke opstelling. Die is nu blijkbaar geheel zoek, het moddergooien is begonnen.

Onze ledenwerving bestaat er uit te laten zien wat wij kunnen bieden en ons niet verlagen tot het zwart maken van de andere vakbond (wat ons betreft zijn we nog steeds collega’s).

Voordat we met de wervingscampagne begonnen, hebben we de VNC zowel schriftelijk als telefonisch op de hoogte gesteld van onze bedoelingen (29 september jl.). We hebben daarbij aangegeven dat we nu misschien wel tegenovergestelde belangen hebben, maar dat wat ons betreft de lijnen altijd open blijven en dat we de geschillen zakelijk willen houden. Dat is van onze kant nog steeds zo.

Een paar opmerkingen over de column.

Als geen ander weten we dat de vliegende wereld een heel bijzondere wereld is. Natuurlijk zullen wij, de vakbondsbestuurders, zich daarin moeten inwerken. Vakbondswerk is bij de FNV echter niet het werk van bestuurders, maar van de samenwerking tussen leden, actieve leden en bestuurder(s). Aan voldoende kennis zal het dus niet ontbreken.

FNV collega’s die roepen dat het cabinepersoneel een privé-chauffeur heeft (crewvervoer) ken ik niet. Maar als dat wel gezegd is, dan moet ik toch constateren dat humor niet je sterkste kant is.

Wij zijn een democratische vakbond en wij geven aan hoe we dat invullen: alle leden stemmen over een CAO-akkoord. Indien de meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor is, dan is het akkoord aangenomen. Nergens hebben wij gesteld dat de VNC-procedures niet democratisch zijn. Wel hebben we willen aantonen dat wij anders met CAO-akkoorden omgaan dan het VNC. Dat bedoelen we met een zakelijke benadering: kijk cabineleden, zo werken wij, kies maar of deze vakbond bij je past of niet.

Het meest buiten de orde vinden wij de opmerkingen over “de niet echt puike CAO” die wij voor het grondpersoneel hebben uitonderhandeld. Vanzelfsprekend zaten er een aantal compromissen in, maar de grondleden hebben met een percentage van ruim 70% het akkoord goedgekeurd. Dat oordeel is ons meer waard dan het oordeel van Henri Popelier.

In de brief aan de VNC leden (13 oktober jl.) matig je je ook allerlei oordelen aan over de reorganisatie en de pensioenen van het grondpersoneel. Dat mag, maar dan wel graag op basis van de feiten.

Ja, wij zijn akkoord met een middelloonregeling voor het grondpersoneel. Stellen dat eindloon in alle gevallen beter is (dat staat niet letterlijk in de VNC-brief, maar wordt wel gesuggereerd) is geheel onjuist. Het hangt er maar vanaf hoe die regelingen in elkaar zitten (de ene eindloonregeling is de andere niet, evenzo met middelloon) en hoe het salaris en de carrièrepatronen van de werknemers er uit zien. Dat alles afwegende biedt het middelloon voor het grondpersoneel betere uitkomsten dan eindloon. Zeker nu bij de gewijzigde wetgeving. De suggestie dat wij met een prulregeling voor het grondpersoneel akkoord zijn gegaan, is beneden peil.

Dan nog een opmerking over de verdeeldheid.

Wij snappen dat het voor de VNC prettiger is alleen met de KLM te onderhandelen. Om echter als argument te gebruiken dat met de komst van de FNV de grote verdeeldheid zijn intrede doet en dat dat zal leiden tot slechtere arbeidsvoorwaarden, is wel erg goedkoop. Bij bijna alle CAO’s in Nederland zitten meerdere vakbonden aan tafel. De situatie bij het cabinepersoneel is een uitzondering. Meer vakbonden houdt de verhoudingen scherp. Verslapping doet eerder zijn intrede daar waar 1 vakbond onderhandelt dan waar er meerdere vakbonden aan tafel zitten. Bovendien; wat ons betreft gaan we in de toekomst samenwerken daar waar het kan.

Een gematigdere toon nu zal de samenwerking in de toekomst vergemakkelijken.

Met vriendelijke groeten,

Namens de bestuurders van FNV Bondgenoten,

Redactie Cabin Pressure.