Skip to main content

Wat mag wel en wat mag niet / deel 2

04 november 2005

Alle commotie en discussie over de dubieuze rol van de KLM met betrekking tot onze ledenwerfactie bij het cabinepersoneel heeft ertoe geleid dat KLM inmiddels een ander standpunt huldigt. In een brief van woensdag 2 november meldt de KLM nu “dat de KLM er zeer veel waarde aan hecht om alle werknemersorganisaties op gelijke wijze te behandelen.”

Daar was vorige week nog weinig van te merken. Blijkbaar geeft de KLM de anti FNV campagne op en probeert men weer tot normale verhoudingen te komen bij KLM Cabine. In de brief staat namelijk het volgende.
Er mag in het bemanningscentrum gefolderd worden (“wij verlenen u toestemming…..”) en bij het introductieprogramma van het cabinepersoneel worden wij in de gelegenheid gesteld de FNV onder de aandacht te brengen. Dat is mooi. Weliswaar wordt er geen toestemming verleend voor “een algemene verspreiding van foldermateriaal in de postvakken van het cabinepersoneel”, er kunnen echter wel afspraken gemaakt worden over de postverzending aan de cabineleden.
Wij zijn het niet mee eens met de KLM dat we opzichtig om toestemming moeten vragen om in het bemanningscentrum een folder uit te delen, maar dat vechten wij later wel uit. Het is nu zaak dat alle cabinewerknemers een wervingsfolder krijgen. Vandaag zijn we weer begonnen. Leuk werk: enkelen vulden ter plekke de inschrijfkaart in!
We maken een schemaatje van folderaars zodat we volgende week een flink deel van de folders kunnen slijten.

Namens de bestuurders van FNV Bondgenoten,

Redactie Cabin Pressure.