Skip to main content

Investering vloot en bezuinigingen.

20 november 2006

De komende tijd investeert de KLM flink in een upgrade van de vloot en het product. Het bedrijf gaat het interieur flink onder handen nemen. In interne en externe media wordt veel publiciteit gegeven aan de investering in de toestellen. De productverbetering bedraagt meer dan 100 miljoen euro. Ook in het cateringproduct investeert de KLM nog eens tientallen miljoenen.

"Het doel is de vliegbeleving en de passagierswaardering met minimaal 10 procent te verhogen", aldus Executive Vice-President Commercial Paul Gregorowitsch. We vinden dit een uitstekend streven, want hiermee trekken we nieuwe klanten aan en behouden we bestaande klanten. In alle opzichten een prima investering die uit concurrentieoogpunt hoognodig is. De wens van de klant is heel erg belangrijk en de KLM luistert hier goed naar.

Het gaat de afgelopen maanden al bijzonder goed met Air France KLM. De bezettingsgraad is ongekend hoog en de laatste kwartaalcijfers waren weer boven verwachting door inkomstenstijging en kostenreductie. Aankondigingen over vernieuwingen en verbeteringen doen het altijd goed; het is welkome publiciteit.

Aan de andere kant staat het cabinepersoneel, dat met minder mensen meer werk moet verzetten. Over de onrust en ontevredenheid is al veel geschreven. Je zou kunnen zeggen dat de investeringen worden betaald uit de bezuinigingen bij de medewerkers. Door onze professionele houding en verantwoordelijkheidsgevoel merken de passagiers weinig tot niets van de veranderde werkomstandigheden. Daar kunnen we heel trots op zijn. Het bedrijf zou zich dat ook moeten realiseren en ons de waardering moeten toekennen die we verdienen. Niet met woorden, maar met daden.

Het gaat niet alleen om ontevredenheid over verminderd reisverlof en purser in de sterkte, het gaat vooral ook om de hardheid en de arrogantie waarmee het bedrijf de klachten negeert. Hoe lang is het cabinepersoneel nog bereid op deze voet verder te gaan? Hoe lang duurt het voordat passagiers de gevolgen gaan merken? Met een mega-investering in de materiële sfeer hoopt de KLM de ontevredenheid te verbloemen. Het is tijd om te investeren in de mensen die het product moeten neerzetten. Dat is minstens zo belangrijk als investeren in stoelen, entertainment, tapijt en catering, zo niet belangrijker. Hopelijk erkent de KLM met een volgende investeringsronde de rol van het cabinepersoneel en geeft ons daarmee de waardering die we verdienen. Daar plukt iedereen de vruchten van.

Tot nu toe is het niet gelukt het bedrijf dit te laten inzien. Zolang we als cabinepersoneel niet adequaat vertegenwoordigd worden, zal de KLM misbruik van de situatie blijven maken en de kaasschaafmethode blijven toepassen. De KLM wekt de indruk dat ze geeft, maar neemt ondertussen het dubbele. We zien het onder onze ogen gebeuren. FNV Bondgenoten wil daar zo snel mogelijk een eind aan maken door de inzet van professionals, onafhankelijke vakbondsbestuurders, met jarenlange ervaring in de harde wereld van het onderhandelen. Dat is de toegevoegde waarde van de cabineafdeling van FNV Bondgenoten.

Redactie Cabin Pressure.