Informatie over Pauzes en de Arbeidstijdenwet (ATW).

Voor veel mensen is het niet duidelijk hoe het zit met werk- en rusttijden en met name het hebben van een pauze tijdens de vlucht. Normaal gesproken worden de werk- en rusttijden voor werknemers geregeld in de Arbeidstijdenwet (ATW). Alleen voor Cabinepersoneel geldt  de Arbeidstijdenwet niet. Voor ons geldt het Arbeidstijdenbesluit, waarin niets over pauzes is geregeld. Voor een goed begrip is het toch handig even de uitgangspunten van de Arbeidstijdenwet te noemen. (Nogmaals, voor Cabinepersoneel gelden die niet, maar dat betekent natuurlijk niet dat wij ongelimiteerd zonder pauzes kunnen doorwerken).

De ATW heeft als primair doel: Bijdragen aan een gezond en veilig werkklimaat. In de Arbeidstijdenwet staan regels voor de arbeids- en rusttijden (waaronder pauzes) van werknemers, met uitzondering van een aantal groepen waaronder Cabinepersoneel. 

Voor wat betreft de wettelijk verplichte pauzes van de ATW:

- Na vijfeneenhalf uur werken, heeft men minimaal 30 aaneengesloten minuten recht op pauze.

- Na acht uur werken, dan is de pauze minstens 45 minuten, waarvan 30 minuten aaneengesloten.

- Langer dan tien uur werken geeft een pauze van minstens 60 minuten, waarvan 30 minuten aaneengesloten.

Soms mogen vakbonden hierover afwijkende afspraken maken. Maar dan alleen als dat binnen het kader van de ATW valt. Bijvoorbeeld dat pauzes anders verdeeld worden. En, omdat voor ons pauzes niet zijn geregeld in het Arbeidstijdenbesluit, mogen de CAO-onderhandelaar(s) dat met de werkgevers afspreken, mits partijen zich houden aan andere wettelijke regels die het welzijn van werknemers ook beschermen zoals bijvoorbeeld de Arbowet.

Hierover zijn tot op heden nog geen afspraken gemaakt. Zo moet de VNC-ledenraad binnenkort gaan stemmen over een voorstel van de KLM. Dit voorstel houdt in dat er tot een vliegtijd van 8.00 uur de beslissing of er een pauze wordt gegeven wordt overgelaten aan de (S)P! Dit zou in theorie kunnen betekenen dat een (S)P dus ook kan beslissen om geen pauze te geven. Kijk eens naar het verschil met bovengenoemde wettelijke regels!  Het zou dus kunnen betekenen dat CA's tot een diensttijd van 11.00 uur geen enkele pauze krijgen. (8.00 vlieguren plus aan- en afmelden). Deze op hande zijnde CAO-afspraak valt ongetwijfeld buiten elk redelijk kader. Maar u kunt aannemen, dat wanneer deze afspraak eenmaal is geaccordeerd, het weer vele maanden zal duren om hem ongedaan te maken. En daar zit niemand op te wachten.

Even voor de duidelijkheid: Hoewel ons arbeidssysteem volledig anders is dan bij een doorsnee bedrijf, zijn wij ook mensen van vlees en bloed en hebben ook af en toe rust nodig. Net zoals bijvoorbeeld werknemers op een kantoor. Die rust moeten we dus ook krijgen.

Het argument dat er tijdens de vlucht geen tijd voor pauze is, kunnen we onmiddellijk terzijde leggen. Een simpel aanpassen van het serviceschema lost dat al op. En daarnaast zou er een instructie kunnen komen aan de (S)P, Hij/Zij zou die pauzes moeten kunnen  indelen.

Er zijn genoeg bedrijven die continu werken en waar de werkgever gewoon rekening houdt met de pauzes, door een extra werknemer in te huren. Dat zijn heel normale overheadkosten die voortkomen uit de wettelijke plicht van de werkgever om zich als "goed werkgever" te gedragen.

Dit zou ook moeten gelden voor onze beroepsgroep binnen de KLM. Maar, daar waar de KLM in de cockpit zorgt voor een extra vlieger bij zwaardere vluchten, daar haalt de KLM er in de cabine juist een CA af, door de P in de sterkte te laten meewerken.

De FNV heeft de kennis en deskundigheid op het gebied van de arbeidstijden in huis, en houdt zich hier inmiddels serieus mee bezig. Wij hopen dat u ons hierin steunt!

Redactie Cabin Pressure.