Baanbrekende afspraak met de KLM m.b.t. arbeidsongeschiktheid.

Werknemers van de KLM die in de nieuwe, strengere WAO minder dan 35 procent worden afgekeurd, kunnen om die reden tot 2010 niet ontslagen worden. FNV Bondgenoten heeft deze afspraak afgelopen donderdag met de KLM gemaakt. Oud-bestuurder van de cabine afdeling van FNV Bondgenoten Jan van den Brink zegt dat de KLM hiermee als eerste werkgever zijn verantwoordelijkheid neemt. Volgens de KLM is dat logisch. “O.a. ook het vliegend personeel staat onder veel druk door tijdsverschillen en omdat ze vaak van huis zijn.”

Volgens het nieuwe stelsel, de WIA, hebben mensen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn, geen recht meer op een uitkering. Bij de invoering van de WIA in 2006 is afgesproken dat deze groep in dienst moet blijven van de werkgever. Maar tot nu toe stellen ondernemers dat dit vrijwel onmogelijk is.

Tot 2010 wil de KLM in een experiment testen of deze ontslagbescherming voor werknemers met een kleinere arbeidshandicap uitvoerbaar is.

Voor werknemers die 35 tot 80 procent arbeidsongeschikt zijn en dus wel recht hebben op een WIA-uitkering, blijft de mogelijkheid tot ontslag wel bestaan. De KLM en FNV Bondgenoten hebben afgesproken dat in een dergelijk geval ontslag altijd via de kantonrechter loopt, zodat een ontslagvergoeding onder normale omstandigheden gewaarborgd is.

Redactie Cabin Pressure.