Regels bij het invullen van de stembiljetten voor OR en GC.

Er bereiken ons berichten dat er onduidelijkheden zijn met betrekking tot het invullen van de stembiljetten voor de Ondernemingsraad en de Groepscommissie.

De regels voor het invullen staan omschreven in zowel de begeleidende brief van de verkiezingscommissie als op de stembiljetten zelf. Omdat er maar één kans is om je stem uit te brengen én omdat we willen voorkomen dat stemmen als ongeldig worden aangemerkt hieronder in het kort de regels bij het invullen.

  •  Per stembiljet slechts één kandidaat aankruisen.
  • Stembiljetten moeten worden teruggezonden in de bijgevoegde antwoordenveloppe (daarop staat de afdelingscode vermeld).
  • Het is niet toegestaan extra teksten te schrijven op de stembiljetten en/of antwoordenveloppen.
  • De antwoordenveloppen mogen niet worden dichtgeplakt met plakband.

We hopen je hiermee voldoende informatie te hebben gegeven. Veel succes met het stemmen op de FNV-kandidaat van je keuze!

Redactie Cabin Pressure.