Nog geen zicht op een CAO !

Op 26 en 27 april is er door de Cabine-bonden (FNV Bondgenoten en VNC) en de KLM gesproken over de voorstellen die specifiek van toepassing zijn op het Cabinepersoneel. Deze tussenstap in de onderhandelingen vond plaats op verzoek van de KLM en had tot doel meer helderheid te creëren over de voorstellen van de bonden m.b.t. de CAO voor het Cabinepersoneel. Helaas heeft het overleg van de afgelopen dagen nog weinig concreets opgeleverd!

Gesproken is over:

1. Een groot aantal WRR/Loopbaanakkoord onderwerpen zoals;

 • 28-daagse indeling
 • Algebraïsch afronden
 • Zeggenschap van de werknemer over zijn/haar CS dagen
 • Aan- en afmeldtijden
 • Studies m.b.t. het verbeteren van de WRR en verminderen van de Werkdruk
 • De balans tussen werk en vrije tijd

2. Onderwerpen m.b.t. de cabinesamenstelling zoals;

 • Purser boven de sterkte op ICA
 • Bezetting op Europa

3. En verder over;

 • De zwangerschapsregeling
 • Afschaffen van de talenrecurrent
 • Het KLM voorstel voor een “Inval Cabin Attendant”

De gesprekken waren niet gemakkelijk. Er is stevig gezocht naar mogelijkheden om aansluiting te vinden tussen de wensen van de twee bonden en die van de KLM, maar aan het einde van twee dagen onderhandelen konden de onderhandelingsdelegaties van FNV Bondgenoten en de VNC niet anders dan de volgende conclusies trekken:

 • KLM en bonden doen hun best elkaar te begrijpen, maar slagen daar niet in. De door onze achterban ervaren problemen worden niet als zodanig door de KLM herkend.
 • De KLM stelt zich op het standpunt,  dat wanneer de maatregelen uit het loopbaanakkoord moeten worden teruggedraaid, daar andere bezuinigingsmaatregelen met een gelijk effect op de kosten tegenover moeten staan. Dat brengt gezien het mandaat van de bonden, het realiseren van de vakbondseisen er niet gemakkelijker op.
 • De KLM is nog niet in staat zicht te bieden op de beschikbare ruimte voor de onderhandelingen en vooral de loonsverhoging(en) en dat maakt het voor de bonden niet mogelijk om een inschatting te maken of er voldoende onderhandelingsruimte is. 

Op grond van die constateringen kunnen we niet anders dan wachten op de onderhandelingen van 9 en 10 mei en hopen dat er dan zicht komt op de beschikbare onderhandelingsruimte. Wanneer we die kennen, kan worden beoordeeld of verder onderhandelen zinvol is, of dat eerst moet worden teruggegaan naar jullie, onze leden. Dit laatste, om hulp in de vorm van meer ruimte of ondersteuning van de eisen te vragen.

Kortom, de gesprekken van de afgelopen dagen waren verhelderend, maar leidden helaas niet tot concrete resultaten. Mogelijk komt de zaak op 9 en 10 mei meer in beweging. Garanties daarop kunnen wij echter niet geven, dus jullie geduld wordt nog enige tijd op de proef gesteld. We realiseren ons dat deze situatie niet lang kan blijven duren. De KLM zal ons binnenkort moeten laten weten wat er echt in het vat zit en is dus aan zet. Wij zijn benieuwd naar het concrete loonbod en houden jullie natuurlijk op de hoogte van de voortgang.

Namens de onderhandelingsdelegatie,

Leen van der List,
Bestuurder