De spanning stijgt: vervolg CAO-onderhandelingen op 9 en 10 mei

Met spanning wachten we af hoe de volgende rondes van de CAO-onderhandelingen op 9 en 10 mei zullen verlopen. Volgens de planning zou er op 10 mei een akkoord moeten liggen, maar veel wijst erop dat het wel eens langdurige onderhandelingen kunnen worden. Wellicht krijgen we nog een lange hete zomer…

Inmiddels is wel duidelijk dat de KLM zich hard opstelt en (nog) niet genegen is de goede resultaten van de afgelopen jaren eerlijk te delen met de medewerkers. Dit geldt zowel voor de looneisen als voor de overige voorstellen die de cabine- en grondbonden hebben ingediend.

Al eerder (nieuwsbericht van 27 april jl.) meldden we dat waar het om het terugdraaien van enkele maatregelen uit het loopbaanakkoord gaat, de KLM daar andere bezuinigingen tegenover wil stellen. Daarvoor zijn wat proefballonnetjes opgelaten, maar tot concrete voorstellen van werkgeverszijde is het nog niet gekomen. Onze onderhandelaar, Leen van der List, heeft namens beide cabinebonden de KLM gevraagd inzichtelijk te maken wat onze voorstellen kosten. Dat zou KLM kunnen doen door ons een deskundige beschikbaar te stellen om de effecten van onze en de KLM voorstellen te laten doorrekenen. De KLM heeft dit verzoek in overweging genomen en we zijn benieuwd naar het antwoord.

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure zal zich, afhankelijk van de voortgang van de onderhandelingen van 9 en 10 mei, beraden op haar opstelling naar de KLM. Mocht daartoe aanleiding zijn en de juridische grondslag aanwezig, dan zullen we verder nadenken over activiteiten om de KLM te overtuigen van het werknemersbelang. Daarbij geven we, net als bij de huidige onderhandelingen het geval is, de voorkeur aan een nauwe en goed gecoördineerde samenwerking met de andere bonden, in het bijzonder de VNC en onze FNV-collega’s in de grondorganisatie.

Hoe het verloop van de onderhandelingen ook zal zijn, FNV Bondgenoten/Cabin Pressure zal druk op de KLM blijven houden en zo nodig opvoeren als de KLM zelf niet bereid is om de toenemende (werk)druk van de ketel te halen.

Redactie Cabin Pressure