Nieuwe naam: FNV Bondgenoten/Cabin Pressure

Sinds januari 2007, de maand waarin de KLM ons als overleg- en onderhandelingspartner heeft erkend, is er veel werk verzet door bestuurders en kaderleden. De overgang van “buitenparlementaire” partij naar volwaardig belangenbehartiger verloopt succesvol, niet in de laatste plaats omdat wij gebruik kunnen maken van de ondersteuning en de kennis van FNV Bondgenoten, de organisatie waar de KLM-Cabineafdeling onderdeel van uitmaakt. Dat heeft onder andere geresulteerd in een veel groter aantal zetels in de Ondernemingsraad en de Groepscommissie dan waar wij op grond van ons ledenaantal op hadden mogen rekenen. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat we met een vakkundige en ervaren onderhandelaar/bestuurder goed bewapend zijn om de strijd met de KLM in de CAO-onderhandelingen aan te kunnen. Om druk uit te kunnen oefenen is het een groot voordeel deel uit te maken van de grootste vakbond van Nederland.

Bij onze ontwikkeling hoort ook een herkenbare naam. Tot nu toe werden er in de diverse communicatiemiddelen verschillende namen gebruikt: FNV Cabine, KLM-Cabineafdeling van FNV Bondgenoten enzovoort. Dat is onduidelijk en kan verwarring scheppen. Daarom hebben we gekozen voor een nieuwe naam die we vanaf nu in onze communicatie zullen gebruiken:

FNV Bondgenoten / Cabin Pressure

Met deze naam willen we benadrukken dat wij een aparte afdeling van en voor het cabinepersoneel binnen de FNV Bondgenotenorganisatie zijn. De naam Cabin Pressure is al langere tijd de naam van onze website en we hopen dat meer collega’s straks de weg weten te vinden naar ons belangrijkste communicatiemedium. Maar bovenal geeft de naam aan dat wij voortdurend druk blijven uitoefenen op de KLM om ons de waardering te geven die we verdienen.

De redactie van Cabin Pressure