EINDBOD VAN DE KLM

De KLM heeft na negen dagen van intensief overleg een eindbod voor een CAO met een looptijd van twee jaar neergelegd. De KLM kwam tot het eindbod toen duidelijk werd dat tussen onze vraag en het uiteindelijke aanbod van de KLM een grote kloof bleek te bestaan.

De kern van het geschil wordt gevormd door onze eisen tot het terugdraaien van de maatregelen uit het loopbaanakkoord en andere efficiencymaatregelen (onder andere de Purser weer boven de sterkte, het algebraïsch afronden en de werkdruk op Europa) en het gegeven dat de KLM vindt dat die operatie kostenneutraal moet verlopen. We moeten in de opvatting van de KLM het terugdraaien van de genoemde maatregelen dus zelf  betalen. De leden van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure lieten eerder in een tussentijdse ledenraadpleging in overgrote meerderheid weten daartoe niet bereid te zijn en zo nodig actie te willen gaan voeren om hun eisen kracht bij te zetten!

In het eindbod zit alleen een loonbod dat voldoet aan onze vraag, met uitzondering van de éénmalige netto uitkering van 1000 Euro. De KLM biedt in totaal 6,5% loonsverhoging in een CAO voor 2 jaar. Verder zijn er onder voorwaarden afspraken mogelijk over:

  • Een 28 daagse indeling
  • Het jaarlijks ontklikken van de keuze voor een vaste of variabele eindejaarsuitkering
  • Deeltijdverlof gefinancierd uit de levensloopregeling
  • Het ontwikkelen van een verbeterd intern mobiliteitsbeleid
  • Opleidingsmogelijkheden
  • Het verkrijgen van een "forensenkaart' openbaar vervoer tegen inlevering van de vervoersvergoeding
  • Re-integratie
  • De zwangerschapsregeling waarbij (passende) grondwerkzaamheden kunnen worden verricht met behoud van salaris
  • Het current houden van de talenkennis bij de Purser en sr. Purser met een alternatief voor het daar nu bijbehorende examen.

Kortom een totaal pakket dat alleen qua inkomen goed is, maar ook een totaalpakket dat op de terreinen WRR, Loopbaanakkoord en werkdruk totaal niet in de buurt komt van wat de leden wensen!

Wij gaan het eindbod de komende dagen voorleggen aan onze leden, waarna zij een aantal weken de tijd krijgen daarop schriftelijk te reageren. Zeer binnenkort zullen de kaderleden (actieve leden) van de bond een advies opstellen. Blijf de berichtgeving daarover volgen op onze site en gebruik de komende tijd de mogelijkheid om je stem schriftelijk uit te brengen. Want bij FNV Bondgenoten/Cabin Pressure besluiten alle leden gezamelijk over óf het aanvaarden van een CAO óf het voeren van actie!

Nog geen lid? Lid worden kan via de link op deze site.

 

Redactie Cabin Pressure,                                                                                                       in samenwerking met de onderhandelingsdelegatie.