Onderhandelingsresultaat CAO!

Vannacht is er een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe CAO. Lees hier het resultaat dat door onze en vooral ook de inzet van veel van onze leden is bereikt.

 

CAO RESULTAAT BEREIKT!

In de nacht van 9 op 10 juli 2007 is er na langdurige onderhandelingen een Cao-resultaat tot stand gekomen voor het Cabinepersoneel bij de KLM. Het bestrijden van de werkdruk staat centraal in de nieuwe CAO. Een CAO die tot stand kwam na stevige onderhandelingen. Die onderhandelingen werden voorafgegaan door de eerste vakbondsactie in de geschiedenis van de CAO voor het KLM Cabinepersoneel. We behaalden dus met elkaar dit resultaat. Alhoewel niet alle punten zijn binnengehaald mag er gerust gesproken worden van een overwinning van het cabinepersoneel in hun strijd voor het erkennen door hun werkgever van het bestaan van werkdruk. Bovendien wordt in het resultaat een serieus begin gemaakt met het verlagen van diezelfde werkdruk. 

Kern van de afspraken

Leden van de bonden wezen eerder het eindbod van de KLM af, met als belangrijke argument; "we voelen ons miskend door onze werkgever als het gaat om de werkdruk die wij dagelijks ervaren".

Die erkenning ligt wel besloten in het bereikte onderhandelingsresultaat. Dat blijkt onder andere uit de volgende afspraken die we aanvullend op het eindbod van de KLM maakten en die gelden voor de looptijd van de CAO:

  • Op alle vluchten langer dan 11,5 uur of met een GVDT van minimaal 14,5 uur komt de Purser weer boven de sterkte
  • Meer dan twee keer voor 06.00 uur melden (Lokale Tijd) in een Europa BIP leidt tot een extra RV dag, direct aansluitend aan de BIP
  • Er komt de mogelijkheid tot het vrijwillig gaan vliegen van een 4de type vliegtuig, waardoor er meer keuzes ontstaan voor het cabinepersoneel in aan te vragen reizen
  • Een onafhankelijk onderzoeksinstituut gaat de werkbelasting van het cabinepersoneel onderzoeken en aanbevelingen doen voor maatregelen ter verlaging van die werkbelasting. De overeen te komen maatregelen dienen te leiden tot het terugdringen van de ervaren werkbelasting. Bovendien zullen de te nemen maatregelen in het teken staan van het adagium: "In een aantrekkelijke baan dien je als lid van ‘het korps' bij een 100% dienstverband gezond je pensioen te kunnen halen". Daarbij zal er in het bijzonder oog zijn voor de balans tussen werk en privé, de fysieke en psychische werkbelasting, gezondheidsaspecten verbonden met het vliegen en optimale zeggenschap van werknemers over hun verlof, werk- en rusttijden. De KLM betaalt dat onderzoek en stelt daarvoor maximaal € 295.000,= beschikbaar.
  • Afhankelijk van de te nemen maatregelen zal bij de Cao-onderhandelingen voor 2009 en volgende jaren worden bezien of de hiervoor genoemde maatregelen moeten blijven bestaan of kunnen worden vervangen door andere en (nog) betere maatregelen.

Het in het Loopbaanbeleid afgesproken verplichte Taalexamen voor kaderleden zal worden vervangen door een beoordeling en zonodig een talenpracticum Engels. Het Engels als verplichte functie-eis blijft bestaan.

De zwangerschapsregeling wordt zo herzien dat iedere zwangere werkneemster vanaf de eerste dag van zwangerschap geen werkzaamheden aan boord meer hoeft te verrichten en dat de KLM de plicht heeft vervangend en passend werk aan de werkneemster aan te bieden met behoud van het volledige salaris. Wanneer de werkneemster meer dan 50 km van Schiphol woont dient dat werk te worden aangeboden binnen een straal van 50 km van de woonplaats.

Aan de invoering van het Personal Bidding System (PBS) zijn duidelijke eisen gesteld en overeengekomen, waardoor de zeggenschap van de medewerkers over hun indeling en de zekerheden met betrekking tot het behoud van die indeling zo optimaal mogelijk zullen zijn. Gaat het systeem niet opleveren wat er van wordt verwacht dan kan dat leiden tot het niet, of pas later invoeren van het systeem.

Niet cadeau

Natuurlijk krijgen we deze afspraken niet helemaal cadeau van de KLM. Onderdeel van de afspraken vormen ook:

  • Het verschuiven van de eerder aangeboden loonsverhoging van 1 april naar 1 september 2007. Totaal blijft de verhoging echter 6,5% in twee jaar.
  • Het verschuiven van de compensatiedag ‘Privat Air' van het zomerverlof 2008, naar het winterverlof 2008/2009.

Het woord is aan de leden

Binnenkort zal de complete tekst van het onderhandelingsresultaat te vinden zijn op onze website http://www.cabinpressure.nl/ . Ook krijgen de leden het resultaat en een stembiljet in de loop van de volgende week thuisgestuurd zodat ieder lid zijn of haar stem kan uitbrengen.

Om leden te helpen bij het bepalen van hun stem, zijn we regelmatig op het bemanningencentrum aanwezig zodat iedereen onze kaderleden en de onderhandelingsdelegatie kan bevragen op het resultaat en de betekenis daarvan. Heb je ons daar gemist, stel je vragen dan via

Word lid en maak ons sterker!

In de korte tijd van zijn bestaan heeft FNV Bondgenoten Cabin Pressure bewezen een geduchte tegenspeler voor de KLM directie te zijn. We luisteren naar de mening van onze leden. We geven alle leden de mogelijkheid zich uit te spreken over resultaten die we bereiken en we hebben aangetoond samen met onze leden prima actie te kunnen voeren.

We durven dan ook rustig te stellen dat het behaalde resultaat in de Cao-onderhandelingen er gekomen is dankzij onze inzet en die van onze leden. De komende jaren gaan we dat omzetten naar afspraken ter verbetering van jouw arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Dat kan alleen met de steun van zo veel mogelijk collega's, dus wordt lid als je nog geen lid bent!

Bel om lid te worden 0900 9690 (lokaal tarief) of gebruik de link op deze site


Redactie Cabin Pressure in samenwerking met de onderhandelingsdelegatie