Extra bestuurder door gezonde groei van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure heeft vanaf 1 januari 2007 een vliegende start gemaakt in de formele contacten met de KLM. Zoals bekend werden we vanaf dat moment als tweede vakbond voor cabinepersoneel betrokken bij alle activiteiten op vakbonds- en medezeggenschapsgebied. Op 1 april 2007 volgde de officiële erkenning en min of meer tegelijkertijd startten de CAO onderhandelingen en de verkiezingen voor Groepscommissie 31 en de Ondernemingsraad.

Het was een drukke en hectische periode die bovendien gepaard ging met een forse ledengroei. Door de inzet van onze actieve leden en bestuurder/onderhandelaar Leen van der List van FNV Bondgenoten, waren en zijn we op dit moment in staat om volledig en professioneel mee te draaien op alle gebieden. Dat doen we in de medezeggenschap, het CAO overleg, het maandelijkse Cabine overleg en binnen de zgn. PBS werkgroep.

Omdat onze ledengroei gestaag voortzet en om onze dienstverlening op hetzelfde hoge niveau te kunnen houden hebben we vanuit de moederorganisatie extra ondersteuning gekregen. Per 1 juli 2007 is namelijk een tweede bestuurder toegevoegd aan FNV Bondgenoten/Cabin Pressure. De naam van deze bestuurder is Maaike Zorgman. Maaike werkt sinds 1997 bij FNV Bondgenoten. De afgelopen tien jaar heeft ze zich als adviseur sociale zekerheid onder andere bezig gehouden met arbeidsomstandigheden, medezeggenschap, scholing en arbeidsmarktbeleid in de diverse sectoren waarin FNV Bondgenoten actief is.

Voor de belangenbehartiging van onze leden bij Cabin Inflight Services bij de KLM gaat ze zich bezighouden met “organizing activiteiten” (ledengroei) en de pensioendiscussie die binnenkort van start gaat. Met betrekking tot dat laatste zal zij nauw samenwerken met professionele pensioendeskundigen van FNV Bondgenoten die zich op dit dossier inmiddels inwerken en ons vanaf de start van dit overleg ter beschikking staan.

Zoals te merken is hebben we ons met succes een plaats verworven in de overlegstructuur van Cabin Inflight Services. Wij spelen onze partij vol overtuiging en met verstand van zaken mee. Door de professionele inzet van de grootste vakorganisatie van Nederland met bijna 500.000 leden worden wij door alle betrokken partijen vanzelfsprekend volledig geaccepteerd.

Join the winning team en sluit je aan bij FNV Bondgenoten/Cabin Pressure! Nog steeds hebben we een aantrekkelijk introductieaanbod: de eerste zes maanden lidmaatschap voor maar €25. Na die zes maanden betaal je nooit meer dan 1% van je bruto-inkomen met een maximum van €15,20.

Meld je direct aan via deze website of via 0900-9690. Vergeet niet te vermelden dat je KLM cabine bent!

Redactie Cabin Pressure