Steun van leden, maar weinig vertrouwen in de KLM

Steun van leden, maar weinig vertrouwen in de KLM. Zo vat de kadergroep (actieve leden) van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure de uitslag van de stemming over het CAO-resultaat en het commentaar van de leden daarop samen.

Ruim tweederde van de leden die stemde heeft vóór het CAO-resultaat gestemd. Daaruit mag worden geconcludeerd dat er voldoende steun is voor de inhoud van het door de bond behaalde onderhandelingsresultaat. Toch is de kadergroep niet doof voor de reacties die te horen zijn op de route en ook niet blind voor wat te lezen is op het forum van onze website en in de emails die ontvangen worden. Uit die signalen blijkt dat er veel wantrouwen is over de vraag hoe de KLM met de gemaakte afspraken zal omgaan. In het verleden is het korps te vaak teleurgesteld in het optreden van haar werkgever. Te vaak is geprobeerd het onderste uit de kan te halen door afspraken zo te draaien, dat er alsnog een (extra) rekening bij het korps kwam te liggen.

Wantrouwen onderhandel je niet weg, zo is onze overtuiging. Terwijl vertrouwen iets is dat je moet verdienen en niet (continu) moet beschamen. Daar ligt naar ons oordeel een grote verantwoordelijkheid bij de KLM en vooral bij de leiding en het management van Cabin Inflight Services. Wij willen de KLM nog één keer het voordeel van de twijfel geven en de kans bieden het vertrouwen van het korps te herwinnen. Daarvoor willen wij in samenwerking met de VNC afspraken maken met de KLM over de uitvoering van de gemaakte afspraken. Blijkt de KLM daar geen behoefte aan te hebben, of blijkt men ons vertrouwen en daarmee dat van het korps opnieuw te beschamen, dan mag de KLM er op rekenen dat het onrustig gaat worden en dat er conflicten tussen haar en haar personeel zullen gaan ontstaan. Dit is geen dreigement, maar een welgemeende waarschuwing aan het adres van de KLM.

Wij zullen de KLM dan ook deze week nog uitnodigen om haar verantwoordelijkheid te nemen en samen met ons en de VNC tot uitvoeringsafspraken te komen die een vertrouwenwekkende doorvoering van de CAO-afspraken mogelijk maakt.

De redactie van Cabin Pressure, in samenspraak met de onderhandelingsdelegatie.