Skip to main content

Vroeg aanmelden op Europa; wanneer gaat het recht op extra RV in?

02 oktober 2007

Er dreigt een dispuut te ontstaan tussen FNV Bondgenoten/Cabin Pressure en de KLM rond de ingangsdatum van de CAO afspraak over extra reisverlof op Europa.

In de CAO 2007-2009, is een begin gemaakt met afspraken die moeten leiden tot het verminderen van de ervaren werkdruk aan boord. Eén van die afspraken heeft betrekking op het vroeg aanmelden tijdens een Europa BIP. Die afspraak luidt dat er maximaal twee keer per BIP sprake kan zijn van aanmelden vóór 06.00 uur (LT). Moet er (in de planning) toch meer dan twee keer voor 06.00 uur worden gemeld, dan ontstaat het recht op een extra RV dag, direct aansluitend aan de BIP.

In diverse publicaties, onder andere op Cabinet, laat de KLM weten dat de afspraak wordt geëffectueerd bij aanvang van de winterdienst op 28 oktober aanstaande. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure heeft met verbazing kennis genomen van deze publicaties, omdat er geen ingangsdatum is afgesproken en/of vastgelegd in het door ons ondertekende protocol voor de CAO 2007-2009.

Wij hebben de KLM gemeld verrast te zijn door de publicaties en hen gewezen op het feit dat er géén ingangsdatum is afgesproken. Dit betekent naar ons oordeel dat de KLM voor haar beurt spreekt en eerst met ons een invoeringsdatum overeen moet komen. De KLM heeft ons in een reactie daarop laten weten om uitvoeringstechnische redenen te kiezen voor het laten ingaan van de afspraak bij aanvang van de winterdienst.

We zijn van mening dat de datum van effectuering ook kan liggen vóór 28 oktober 2007, wat mogelijk noodzaakt tot het met terugwerkende kracht toekennen van compensatiedagen in die gevallen waar er de afgelopen tijd meer dan twee keer voor 06.00 uur is aangemeld in één BIP.

Op aandrang van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure heeft de KLM besloten het onderwerp te agenderen voor het arbeidsvoorwaardelijke cabineoverleg van 11 oktober 2007. In dat overleg zullen onze vertegenwoordigers de KLM natuurlijk voorhouden dat een CAO-resultaat een pakket aan maatregelen omvat, dat in balans behoort te zijn. Daar hoort dus ook bij het doorvoeren van afgesproken maatregelen op het moment dat de CAO een feit is, of er moet expliciet iets anders zijn afgesproken.

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure maakt zich met deze opstelling hard voor het op een vertrouwenwekkende manier doorvoeren van CAO-afspraken. Wij gaan er van uit dat ook de KLM daar voor staat en met ons tot nadere aanvaardbare afspraken over de doorvoering wil komen.

Redactie Cabin Pressure.