Steunbetuiging FNV Bondgenoten/Cabin Pressure aan Franse Cabine bonden

Veel collega’s hebben ons de afgelopen dagen benaderd met het verzoek om informatie met betrekking tot de staking van cabine collega’s bij Air France. Waar het in eerste instantie ging om een conflict tussen Air France en twee cabinebonden, heeft de problematiek zich uiteindelijk uitgebreid tot meerdere bonden. Alle bonden kiezen daarbij hun eigen insteek, wat het probleem zeer complex maakt. Algemeen gesteld zijn loonsverhogingen en betere werktijden de voornaamste issues. Vanwege de sterk wisselende actuele stand van zaken, verwijzen wij voor actueel nieuws naar de reguliere pers.

In dit soort situaties is het gebruikelijk dat de Internationale overkoepelende organisatie van vakorganisaties (ITF) namens allen een standpunt inneemt, gevoed door input vanuit de nationale vakbonden. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure heeft hierin haar verantwoordelijkheid genomen en heeft haar standpunt met betrekking tot dit conflict in een brief aan ITF duidelijk gemaakt (zie bijlage hieronder). In dit schrijven is onze steun aan de Franse cabine vakbonden verwoord, evenals onze houding met betrekking tot zogenaamd “besmet werk”. Tevens benadrukken wij de wens aangelijnd te willen blijven bij internationale arbeidsvoorwaardelijke conflicten in de toekomst.

We hopen hiermee namens onze leden uiting te hebben gegeven aan onze solidaire houding richting onze Franse collega’s op dit moment.

Redactie Cabin Pressure.

 

Dear Ingo,

I’d like to let you know that, according to the Air France Cabin Crew strike, we have informed KLM that no strikebreaking activities will be tolerated by FNV Bondgenoten/Cabin Pressure in case we receive a request of our international organizations or the French unions to boycott activities that normally are carried out by Air France and/or Air France Cabin Crew. KLM declared that no other (read bigger) plane types will be used on scheduled KLM flights to Paris or on regular KLM-AF destinations departing from AMS.

As far as we know no such activities have not been taking place at AMS yet. We noticed, that a lot of Air France passengers were confronted with serious delays up to 12 hours at AMS and concluded that the strike of our French colleagues is a big success.

We’d like to compliment our Air France colleagues for the actions that are taking place and the effect of it so far. We do hope that upcoming negotiations will bring the results that our fellow cabin crew members deserve.

In the future I would appreciate receiving detailed information about (industrial) actions in the ‘Civil Aviation Cabin Crew environment’ ASAP.
When unions, affiliated to the ITF and/or ETF need our support, don’t hesitate to contact FNV Bondgenoten/Cabin Pressure.

Best regards
Leen van der List
Union official FNV Bondgenoten/Cabin Pressure