• Home
  • 2008
  • Kredietcrisis merkbaar bij Pensioenfonds KLM Cabinepersoneel

Kredietcrisis merkbaar bij Pensioenfonds KLM Cabinepersoneel

13 december 2008

Door de hevige bewegingen van de aandelenkoersen en van de lange termijn rente is de dekkingsgraad van het pensioenfonds per dag verschillend. In deze instabiele situatie is het op dit moment niet verantwoord de pensioenen en pensioenaanspraken te verhogen. In de vergadering van 9 december 2008 heeft het bestuur van het pensioenfonds dan ook  besloten de beslissing over de indexatie (verhoging) van de pensioenuitkeringen en de opgebouwde aanspraken uit te stellen tot in 2009.

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure vindt het door het bestuur genomen besluit verstandig. Hiermee wordt tijd "gekocht" om tot een gedegen afweging in een zich naar wij hopen de komende maanden stabiliserende financiële omgeving te komen.

Achtergronden
De Nederlandsche Bank (DNB) constateert dat er momenteel geen sprake is van reële prijsvorming op de financiële markten. Voor diverse producten is er nauwelijks een markt en komt de prijs tot stand door incidentele transacties. In de aandelenhandel is het relatieve aantal "gedwongen verkopen" hoog en dat geeft evenmin een reële prijsvorming.  Het ontbreken van reële prijsvorming is voor DNB een belangrijk argument geweest om de fondsen voor het indienen van herstelplannen meer tijd te geven, in de hoop dat tegen die tijd de markten genormaliseerd zijn.

In de herstelplannen die veel fondsen moeten schrijven, zullen zij uitspraken moeten doen over de indexatie voor alle betrokkenen bij het fonds, gedurende de herstelperiode. Intussen werkt het bestuur aan dit wettelijk verplichte herstelplan. Alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden ontvangen in januari 2009 een brief met verdere informatie over de financiële situatie en de eventuele gevolgen daarvan. Als de herstelplannen er voor 1 april 2009 moeten zijn, dan kan dat indexatiebeleid per 1 juli 2009 gaan gelden.

Gevolgen
Voor mensen die nog niet met pensioen gaan hoeft het achterwege blijven van indexering niet per definitie negatieve gevolgen te hebben voor het opgebouwde pensioen. Als het economisch beter gaat, dan kan de indexatieachterstand die is ontstaan op een later moment weer ingehaald worden. Dit is anders voor mensen die al met pensioen zijn of op korte termijn met pensioen gaan. Het achterwege blijven van indexatie heeft voor hen wel (direct) gevolgen voor hun inkomen.
 
In juni 2008 liepen de pensioenonderhandelingen tussen KLM en de cabinebonden over de pensioenregeling KLM Cabinepersoneel vast. Het bestuur van het pensioenfonds heeft daarop toen besloten de wijzigingen, waarover op dat moment tussen KLM en bonden wèl overeenstemming was, door te voeren. Zo’n punt van overeenstemming was bijvoorbeeld het vervangen van een onvoorwaardelijk geïndexeerde regeling door een voorwaardelijke indexatie. Bij onvoorwaardelijke indexatie blijft het pensioen waardevast. Bij voorwaardelijke indexatie is deze waardevastheid afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds op enig moment. Individuele loonrondes worden altijd meegenomen in het pensioen. Collectieve afspraken over loonsverhogingen kunnen echter achterwege blijven als de positie van het fonds slecht is. Dat was al eerder afgesproken door KLM en VNC. Bij zijn erkenning in 2007 heeft FNV Bondgenoten/Cabin Pressure deze eerder gemaakte afspraken moeten accepteren.

Vragen?
Mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit besluit, bel of mail dan naar naar de medewerkers van de afdeling Pensioenservice. Zij staan klaar om alle vragen te beantwoorden. (020-4266230, pensioenservice@klmcabinefonds.nl).

Voor verder informatie over het Pensioenfonds KLM Cabinepersoneel surf je naar www.klmcabinefonds.nl

Redactie Cabin Pressure

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief