Skip to main content

Werkdruk-pilot Europa? Nu even niet!

18 november 2009

Er is momenteel veel onrust in het korps over een mogelijke “werkdruk-pilot” op Europa. Het regent hierover vragen bij onze helpdesk en ook op ons forum zijn de discussies niet van de lucht. Daarom snel duidelijkheid van FNV Bondgenoten/Cabine Pressure.

Het KLM voorstel
In het cabineoverleg van 12 november heeft KLM een voorstel gedaan om te proberen de werkdruk op Europa kostenneutraal te verminderen. Men wil starten met een pilot die het volgende inhoudt:

  • Het maximale aantal vlieguren per dag wordt verruimd van 4.30 uur naar 5.30 uur;
  • Het aantal dagen met drie stretches in een BIP wordt verhoogd met iets meer dan 10%.

Het resultaat is dat 5/2 BIP’s minder vaak zullen voorkomen. Daarvoor in de plaats ontstaan er meer 4/2 en 4/3 BIP’s.

Onze reactie
Wij hebben in reactie daarop aangegeven natuurlijk altijd welwillend te staan tegenover werkdrukverlagende maatregelen, maar dat we vooralsnog de start van de voorgestelde pilot niet kunnen ondersteunen in deze woelige tijden waarin PBS zoveel onrust veroorzaakt. Daarnaast hebben we KLM gevraagd om meer informatie omdat de presentatie van het bedrijf op sommige punten onduidelijk was, waardoor een vergelijking van de huidige en nieuwe situatie niet goed mogelijk bleek. Tenslotte hebben we verklaard dat we, na bestudering van het plan en de aanvullende informatie, KLM onze houding zouden meedelen. Wellicht ten overvloede vermelden we dat we daarbij de reacties van onze achterban (onze ogen en oren) natuurlijk zullen laten meewegen. Dat zijn de feiten.

Los daarvan hebben we in de Stuurgroep werkdruk aangegeven absoluut geen toename te willen van drie stretches per dag op Europa en dat we nog steeds pleiten voor BIP’s die in overeenstemming zijn met het bioritme van een mens. Verder zijn we van mening dat vooral zeggenschap over wat je vliegt en wanneer je vliegt, het beste medicijn is voor het terugdringen van ervaren werkdruk.

Redactie cabin Pressure.