Skip to main content

Publicaties in de media m.b.t. overname Martinair cabinepersoneel door KLM

29 december 2010

In verschillende media wordt de laatste dagen gerefereerd aan de afspraken die KLM op 22 december jl. met de KLM cabinebonden heeft gemaakt over de instroom van Martinair cabinepersoneel bij KLM.

Akkoord
In het kort hieronder nog even de hoofdpunten uit dat akkoord:

  • Martinair cabinepersoneel zal onderaan instromen, allen als éénbander. Dit op basis van vrijwilligheid;
  • Martinair cabinepersoneel krijgt geen senioriteit mee;
  • De instroom zal in één keer plaatsvinden, per 1 februari 2011;
  • Individuele leden van het Martinair korps behouden evt. hun verworven recht voor het werken in deeltijd, gebaseerd op de percentages die bij KLM gelden;
  • De tot nu toe bij Martinair opgebouwde pensioenrechten kunnen door Martinair collega’s worden ingebracht in de KLM Middelloonregeling. Toekomstige pensioenopbouw zal conform de voor KLM-personeel geldende pensioenregeling plaatsvinden.

Afspraken tussen Martinair en UNC waardeloos
UNC, onderdeel van vakbond de Unie, roert nu in de pers zijn staart. Dat is logisch omdat deze vakbond het merendeel van de Martinair collega’s vertegenwoordigt. UNC heeft onlangs - te  voorbarig naar nu blijkt - met de Martinair directie afspraken gemaakt over behoud van rechten voor deze groep. Afspraken die betrekking hebben op de CAO voor cabinepersoneel bij KLM en daar gaat noch de Martinair directie, noch UNC over. Bij KLM worden de afspraken gemaakt door de partijen die betrokken zijn bij die CAO en dat zijn FNV Bondgenoten/Cabin Pressure, VNC en KLM. KLM heeft dan ook inmiddels aan zowel de Martinair directie als aan UNC laten weten zich niet gebonden te achten aan de door hen gemaakte afspraken. Dat is een hard gelag voor UNC, maar vooral voor haar leden die vanaf het begin van dit proces door hun vakbond een worst is voorgehouden.

UNC aan CAO-tafel?
KLM heeft aangegeven dat UNC vanaf 1 februari 2011 de derde CAO gesprekspartner wordt voor KLM cabinepersoneel. Men moet dan echter wel instemmen met alle CAO afspraken die er op dat moment liggen, dus inclusief de afspraken over instroom zoals die gemaakt zijn op 22 december. Instemming m.b.t. alle gemaakte afspraken was bij de erkenning van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure in januari 2007 ook het geval.

Naast het feit dat het heel goed mogelijk is dat veel Martinair collega’s wellicht niet onder de gegeven voorwaarden in dienst zullen willen treden bij KLM is het ook nog maar de vraag hoeveel van hen lid zullen blijven van UNC. Deze vakbond heeft haar Martinairleden namelijk gouden bergen beloofd, maar heeft geen van deze beloften tot op heden kunnen waarmaken.

Wij hebben KLM per mail het volgende laten weten:

“Hoewel KLM formeel gaat over de vraag wie zij wenst te erkennen als partij betrokken bij de CAO wijzen wij op het volgende. Tot nu toe hebben partijen een accountantsverklaring moeten overleggen van het aantal leden dat daadwerkelijk in dienst is van KLM. Wij gaan ervan uit dat dit ook geldt voor UNC en dat daarvoor de peildatum 1 februari 2011 is.

KLM gaat ervan uit dat de Martinair CA's per 1 februari 2011 allen in dienst zullen treden van KLM en dat daardoor het vereiste aantal leden voor erkenning door UNC zal worden gehaald. Met die aanname loopt KLM  echter vooruit op wat er mogelijk gaat gebeuren en daarom lijkt ons een toetsing op of kort na 1 februari 2011 gewenst.”

Enige nuance en duidelijkheid lijkt ons op zijn plaats. Daarom deze update m.b.t. de berichtgeving over Martinair en UNC in de pers.

Redactie Cabin Pressure