Skip to main content

Ongewenste vertraging in CAO proces

13 oktober 2011

Op 12 oktober 2011 zijn de CAO onderhandelingen hervat. Wij trekken in dit proces samen op met onze collega’s van FNV Grond en zijn daarmee de grootste partij aan de onderhandelingstafel. De vertegenwoordiging van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure bestaat uit bestuurder/onderhandelaar Zakaria Boufangacha, terzijde gestaan door onze voorzitter Annetje Koreman en Huib den Ouden.

Somber beeld

Tijdens de start van de onderhandelingen op 30 september jl. gaf KLM een presentatie waarbij vooral werd ingezoomd op de zorgelijke financieel economische situatie in de wereld van dit moment en de impact daarvan op de bedrijfsvoering van KLM. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure is realistisch en erkent de zorgen van KLM m.b.t. de economische ontwikkelingen. Ondanks dat zijn wij niet bereid onze ideeën en voorstellen voor een CAO voor de toekomst zomaar van tafel te halen. Wij vinden dat KLM eerst helderheid moet geven over haar visie om het bedrijf gezond te houden en hoe er in dat kader gekeken wordt naar de toekomst voor het personeel.

“Uitstelvariant als tussenoplossing”

Op 30 september jl. heeft FNV Bondgenoten een denkrichting met KLM en de andere zes vakbonden gedeeld die mogelijk leidt naar een tussenoplossing. Zoals we eerder schreven komt onze insteek erop neer dat we bereid zijn na te denken over een kortlopende CAO met een substantiële loonsverhoging als enige eis, aangevuld met afspraken over reparaties als gevolg van een wijziging m.b.t. vakantiewetgeving vanaf januari 2012. Alle andere voorstellen zouden in deze variant gedurende die korte looptijd slechts in de koelkast worden gezet en in het voorjaar van 2012 opnieuw ter discussie worden gesteld. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten. Het geeft KLM ruimte en rust om de economische ontwikkelingen af te wachten. Het geeft FNV Bondgenoten/Cabin Pressure de mogelijkheid om al haar voorstellen op tafel te houden en meer inzicht te krijgen in de arbeidsvoorwaardelijke agenda van de Directie.

Patstelling

Tijdens het overleg van 12 oktober werd duidelijk dat zowel KLM als het grootste deel van de vakorganisaties zich kunnen vinden in een dergelijke denkrichting. Uitzonderingen vormen echter de Nederlandse Vereniging van Luchtvaart Technici NVLT (vakbond voor grondwerktuigkundigen) en VNC. VNC heeft aangegeven een “normaal” onderhandelingstraject te willen volgen. Dit ondanks het reële risico dat KLM in zo’n traject alle inhoudelijke voorstellen direct van tafel zal vegen. Het bedrijf heeft namelijk te kennen heeft gegeven deze voorstellen eerst in een breder perspectief te willen plaatsen. Dit kan er toe leiden dat alle partijen na een mogelijk eindeloos traject vervolgens met lege handen zullen achterblijven. Dat vinden wij, en met ons het merendeel van de CAO partners, een slechte insteek en zeker niet in het belang van onze collega’s, leden en niet-leden. De houding van NVLT en VNC is in onze optiek niet alleen onverstandig, maar zorgt bovendien helaas ook voor een ongewenste vertraging in het CAO proces. De gesprekken zijn door de houding van NVLT en VNC namelijk onnodig met twee weken opgeschort en qua proces zijn partijen niet veel opgeschoten.

Procesvoorstel

KLM heeft te kennen gegeven tijd nodig te hebben om zich te beraden over de ontstane situatie. Afgesproken is dat KLM zo spoedig mogelijk met een procesvoorstel komt, op basis van de “uitstelvariant” van FNV Bondgenoten, in de hoop daarmee alle partijen aan boord te kunnen houden. Uitganspunten daarbij zijn dus een loonsverhoging in combinatie met het starten van inhoudelijke onderhandelingen rond april 2012. De gesprekken worden hervat op 27 en 28 oktober aanstaande.

De CAO onderhandelingsdelegatie,

Zakaria Boufangacha
Annetje Koreman
Huib den Ouden