Skip to main content

KLM wordt member van Company Pride Platform

05 oktober 2011

klm overtherainbow

Op dinsdag 4 oktober jl. heeft KLM, in samenwerking met het KLM LGBT-netwerk (Lesbian Gay Bisexual Transgender)  “KLM Over the Rainbow” zich officieel aangesloten bij het internationale Company Pride Platform (CPP). Als vakbond vinden wij maatschappelijke gelijkwaardigheid zeer belangrijk en om die reden was FNV Bondgenoten/Cabin Pressure bij deze bijeenkomst aanwezig. Tijdens de meeting gaf de Executive Director van het Company Pride Platform, David Pollard, een presentatie over de doelstellingen van CPP. Company Pride Platform is een internationaal LGBT-netwerk, waarbij verscheidene grote bedrijven zijn aangesloten. Philips, Shell, ING, Achmea en KPN gingen KLM al voor...

Homo-negatieve ervaringen

Uit een recente studie (oktober 2011) van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar het gevoel van veiligheid en welbevinden bij de LGBT-groep, blijkt dat bij hen het gevoel van onveiligheid is toegenomen. In de directe woonomgeving, op straat, maar ook op de werkplek hebben zij in toenemende mate te kampen met homo-negatieve ervaringen. Deze negatieve ervaringen op basis van seksuele identiteit hebben gevolgen voor het welbevinden, de gezondheid en het maatschappelijk functioneren van het individu. Zo durft iemand bijvoorbeeld niet voor zijn of haar seksuele geaardheid uit te komen of is het mikpunt van pesterijen door collega’s of klanten.

Kennis- en ervaringsuitwisseling van belang

Voor FNV Bondgenoten/Cabin Pressure zijn alle vormen van discriminatie op de werkvloer ontoelaatbaar. Initiatieven die kunnen bijdragen tot het tegengaan van discriminatie en de verbetering van acceptatie worden door ons omarmd. Na de kick-off van “KLM Over The Rainbow” was er discussie tussen cabine-collega’s, waarbij werd verondersteld dat dergelijke pesterijen bij ons in de cabine niet plaatsvinden of tot het verleden behoren. Dan kijk je echter puur naar de interactie tussen collega’s. Maar wat zijn bijvoorbeeld de ervaringen met passagiers? En hoe ga je als LGBT om met de cultuurverschillen van passagiers ten opzichte van seksualiteit? Dat zijn ervaringen die voor verschillende partijen interessant zijn om te delen. Een georganiseerd netwerk, zoals “KLM Over The Rainbow”, draagt bij aan die kennis- en ervaringsuitwisseling. Het gevoel van acceptatie en veiligheid is niet binnen alle KLM-afdelingen vanzelfsprekend. Er zijn collega’s die liever niet voor hun seksuele voorkeur uitkomen, omdat ze het gevoel hebben dat dit invloed kan hebben op hun werkomgeving of op de samenwerking met collega’s.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De visie van CPP is om op een georganiseerde wijze van elkaar (de bedrijven onderling) te leren en acceptatie op de werkvloer en in de samenleving te vergroten.  En dat is ook de motivatie van KLM om zich aan te sluiten bij CPP:  Leren van andere bedrijven, daar een voorbeeld aan nemen en er op die manier voor zorgen dat collega’s die binnen de LGBT-groep vallen zich net zo gelijkwaardig en gewaardeerd voelen als andere collega’s. Ook vanuit het oogpunt van Corporate Social Responsibility (CSR) neemt KLM die taak zeer serieus.

Nationale Coming-Out Dag

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft 11 oktober aangewezen als Nationale Coming-Out Dag. KLM zal hierin ook haar aandeel hebben.

De bijeenkomst werd beklonken met een officieel gedeelte waarbij Wim Kooijman, Executive Vice President Human Resources bij KLM, en David Pollard het lidmaatschapsdocument ondertekenden. 

Redactie Cabin Pressure 

Meer informatie over KLM Over The Rainbow of CPP? Surf dan naar www.klmovertherainbow.com of www.companyprideplatform.org

companypride