Skip to main content

CAO onderhandelingen 2011 van start gegaan

30 september 2011

Vandaag, 30 september 2011, zijn in Garderen de bedrijfsbrede CAO onderhandelingen tussen KLM en de zeven door KLM erkende vakorganisaties van start gegaan. Wij trekken in dit proces op samen met onze collega’s van FNV Grond en zijn daarmee de grootste partij aan de onderhandelingstafel. De vertegenwoordiging van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure bestaat dit jaar uit onze professionele bestuurder/onderhandelaar Zakaria Boufangacha, terzijde gestaan door onze voorzitter Annetje Koreman en Huib den Ouden. Uitgangspunt bij de besprekingen is voor FNV Bondgenoten/Cabin Pressure de onlangs bij KLM ingediende voorstellenbrief, die werd samengesteld op basis van een enquête onder al onze leden.

Somber financieel economische beeld

KLM gaf het startschot door middel van een presentatie waarbij men inging op de sociale, economische, financiële en internationale context als achtergrond van deze onderhandelingen. Met name werd ingezoomd op de zorgelijke financieel economische situatie in de wereld van dit moment en de impact daarvan op de bedrijfsvoering van KLM. Zo leveren grote investeringen in de vloot op de langere termijn nieuwe en zuinige vliegtuigen op. Echter, op de korte termijn betekent dit een extra belasting van de kaspositie. Verder sprak KLM haar zorgen uit over de hoge brandstofkosten, de smalle marges, dalende opbrengsten per verkochte stoel en de moordende concurrentie. Kortom een somber beeld.

Geen CAO op basis van een gezamenlijke toekomstvisie

Gegeven de geschetste ontwikkelingen stelde KLM voor om in het licht van deze CAO onderhandelingen een brede discussie te starten over een gezamenlijke visie voor de toekomst. Vervolgens zou deze gezamenlijke visie dan moeten leiden tot een uiteindelijk CAO resultaat.

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure heeft kennis genomen van de zorgen van het bedrijf en haar procesvoorstellen om te komen tot nieuwe CAO afspraken. Wij zijn niet blind voor de realiteit, we lezen de krant en volgen het nieuws. Ook wij realiseren ons dat de economische situatie in een rap tempo verslechtert. Dat wil echter vooralsnog niet zeggen dat we samen met KLM, formeel, met arbeidsvoorwaardelijke consequenties en op basis van de huidige economische situatie, structureel een weg naar de toekomst willen vaststellen. Voor die taak hebben we in onze optiek in eerste instantie een verantwoordelijke Directie die daarvoor heel goed betaald wordt. We hebben KLM wel aangegeven dat we graag willen meedenken over een te varen koers voor de langere termijn, maar dat we dat proces los willen zien van de CAO discussie die momenteel wordt gevoerd.

Uitstelvariant

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure is realistisch en erkent de zorgen van KLM m.b.t. de economische ontwikkelingen. Ondanks dat zijn wij niet bereid onze voorstellen van tafel te halen. Om het bedrijf tegemoet te komen hebben we vandaag een denkrichting met hen gedeeld die mogelijk leidt tot een tussenoplossing. Onze insteek komt erop neer dat we bereid zijn na te denken over een kortlopende CAO (6 tot 9 maanden) met een substantiële loonsverhoging als enige eis. Alle andere voorstellen zouden in deze variant gedurende die korte looptijd slechts in de koelkast worden gezet en in het voorjaar van 2012 opnieuw ter discussie worden gesteld.

KLM heeft aangegeven dit voorstel in overweging te nemen, maar is natuurlijk gebonden aan de wensen van de andere bonden, grond en cabine. Wij hopen dat we met dit voorstel als uitgangspunt met alle partijen op één lijn kunnen komen. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten. Het geeft KLM ruimte en rust om de economische ontwikkelingen af te wachten. Het geeft FNV Bondgenoten/Cabin Pressure de mogelijkheid al haar voorstellen op tafel te houden. Op 12 en 13 oktober as. praten we verder en zal KLM met een reactie komen.

De CAO onderhandelingsdelegatie,

Zakaria Boufangacha

Annetje Koreman

Huib den Ouden...