Skip to main content

Nog geen nieuwe CAO, wel akkoord over tussenstand

29 oktober 2011

In de avond van vrijdag 28 oktober hebben KLM en de bonden een tussenstand bereikt in de CAO onderhandelingen. Nu alvast in het kort de hoofdpunten, later volgen de achtergronden.

  • Per 1 januari 2012 een structurele loonsverhoging van 1,25%;
  • Per 1 april 2012 een eenmalige uitkering van 1,25% van zes maal een maandsalaris;
  • Per 1 juli 2012 is de Korte Opdracht 1:0 slechts inzetbaar bij medium en short Europavluchten;
  • Invoering van een sabbatical (non actief) van maximaal twee jaar met behoud van senioriteit, wanneer de productie dit toelaat;
  • Onderzoek naar een methode voor een faire verdeling van de Europaproductie voor Europavliegenden met een afronding voor 1 juli 2012;
  • En tenslotte: sinds de oprichting van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure staat als speerpunt op onze website, dat je je baan tot aan je pensioen in een 100% dienstverband op een gezonde manier moet kunnen blijven uitoefenen, ongeacht je functie. Dat is altijd ons uitgangspunt geweest. Hierover zal nu ook een tekst worden opgenomen in de CAO.

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure ziet in deze tussenstand alvast een aantal van haar voorstellen gehonoreerd. Alle andere zaken uit onze voorstellenbrief aan KLM houden we op tafel en zullen aan de orde komen bij het vervolg van de CAO besprekingen vanaf april 2012.

Redactie Cabin Pressure