Skip to main content

Vierde type opnieuw op agenda

01 november 2011

27 september jl. maakten we op onze website melding van het feit dat we KLM per brief (met ultimatum) hebben laten weten niet te accepteren dat het bedrijf de CAO-afspraken die met ons zijn overeengekomen m.b.t. het vierde type niet nakomt.

Niet buitenspel

De inhoud van de brief komt er in het kort op neer dat wij ons niet zomaar buitenspel laten zetten omdat KLM eenzijdig deze CAO-afspraak heeft opgezegd zonder een, naar ons oordeel, passende compensatie. We geven KLM in de brief de keus alsnog tot een acceptabele oplossing te komen met draagvlak onder onze leden, óf de bestaande gemaakte CAO-afspraken gewoon uit te voeren.

Overleg wordt hervat

KLM heeft de inhoud van ons schrijven goed begrepen. Nadat het bedrijf eerder al de intentie uitsprak hierover met ons het gesprek weer te willen aangaan, meldde men ons op 31 oktober, dat er op 14 november a.s. tussen de Inspectie van Verkeer en Waterstaat (IVW) en Inflight Services regulier overleg zal worden gevoerd. De nu ontstane situatie zal in dat overleg worden besproken. Aan de hand van de uitkomst daarvan, zal in het Cabineoverleg van 24 november 2011 met ons de discussie weer worden opgepakt. We zijn dus nog niet met elkaar uitgesproken!

Wij vertrouwen erop dat KLM de CAO-afspraken alsnog nakomt in lijn met de insteek van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure, zoals gemeld in de brief aan KLM. Wij behouden ons het recht voor ons recht desnoods op te eisen door middel van een gerechtelijke procedure, al hopen we dat het zo ver niet hoeft te komen. De onverkorte brief aan KLM, waarin wij onze eisen juridisch onderbouwen is hieronder voor onze leden te downloaden indien men is ingelogd.

{accesstext mode="level" level="registered"}
Log in om de brief te kunnen downloaden || Download brief
{/accesstext}

Redactie Cabin Pressure