Skip to main content

Ziekte, re-integratie en mobiliteit...Bereid je goed voor!

10 november 2011

Als professionele vakbond houden we ons niet alleen bezig met collectieve zaken zoals CAO, Cabineoverleg, Groepscommissie en pensioenen. Een belangrijk deel van ons werk bestaat uit individuele dienstverlening. Dagelijks houden onze individuele belangenbehartigers, allen collega’s, zich bezig met informatieverzoeken en hulpvragen van onze leden. De onderwerpen die aan bod komen variëren van vragen over de indeling tot problemen m.b.t. complexe re-integratietrajecten. In alle gevallen kunnen onze leden terugvallen op de professionele ondersteuning en begeleiding van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure.

Stijgend aantal hulpvragen

De laatste tijd zien we een duidelijke stijging van het aantal informatieverzoeken en hulpvragen. Vooral vragen die te maken hebben met het contact met je leidinggevende (Unit Manager, HR Manager en/of Re-integratie Manager) en de onduidelijkheden op het gebied van de verschillende individuele trajecten zijn de laatste tijd opvallend toegenomen. Hieronder enkele voorbeelden.

Contacten met Unit Managers

Normaal gesproken heb je in werkend Nederland minimaal één keer per jaar een gesprek met je leidinggevende over je functioneren. Bij KLM is het contact met je Unit Manager echter sporadisch en komt het steeds vaker voor dat je pas contact krijgt als er wat speelt rond jouw persoon zoals een klacht of ‘een gevalletje’ ziekteverzuim. Dit gegeven draagt niet bij aan een gezonde relatie tussen UM en CA. We zien in contacten met onze leden een trend dat collega’s ook steeds vaker opzien tegen een gesprek met de UM of zelfs vrezen voor het ergste  als ze worden opgeroepen. Of deze zorgen terecht zijn kunnen we niet goed beoordelen. Wel zijn we van mening dat de UM ook zonder specifieke aanleiding betrokkenheid moet tonen en ondersteuning moet bieden. Voor jezelf: laat je niet vooraf bang maken, vraag naar de inhoud en de aard van het gesprek en de aanwezigen en bereid jezelf goed voor!

Re-integratietrajecten

Onze helpdesk heeft veel te maken met vragen over re-integratietrajecten. Als je je ziek meldt, of dit nu kort- of langdurend is, heb je uiteraard te maken met de afspraken die hiervoor wettelijk en binnen KLM gelden. In de praktijk blijkt echter te vaak dat re-integratie en/of herplaatsing niet altijd even soepel verloopt. Heb je of krijg je te maken met een re-integratietraject, laat je dan goed informeren over je rechten en plichten. Heel wat nuttige informatie is op MyKLM te vinden. Ook het tijdig aan de bel trekken bij betrokkenen kan je een hoop energie en frustratie besparen. Als je ziek bent komt er veel op je af en kun je niet altijd goed voor jezelf opkomen. Daarom kun je als lid altijd terecht bij de deskundigen van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure voor advies en ondersteuning, daar zijn ze voor. Doe dat echter wel op tijd. Te vaak maken wij mee dat collega’s ons pas aan het eind van een traject inschakelen.

Geregisseerde mobiliteitstrajecten

Een nieuw fenomeen is het onderbrengen van collega’s in een zgn. ‘geregisseerd mobiliteitstraject’. Je kunt hierin terecht komen als je UM en HR manager van mening zijn dat je niet in je functie kunt worden gehandhaafd, zonder dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Er zijn echter collega’s die weliswaar volledig arbeidsgeschikt zijn bevonden door de bedrijfsarts of het UWV, maar toch op de één of andere manier problemen hebben met hun werk en/of de werkdruk. Natuurlijk kunnen die kiezen voor een andere baan en samen met KLM een mobiliteitstraject afspreken. Maar denk goed aan de consequenties en laat je hierover vooraf goed informeren. Het geregisseerde traject is er namelijk op gericht dat je zelf een andere baan vindt, binnen of buiten KLM. Je hebt echter geen voorrangspositie bij sollicitaties. Bovendien, indien er binnen een vastgestelde termijn geen andere functie voor je is gevonden, kan je dienstverband worden beëindigd. En dat is niet voor iedereen vooraf duidelijk!

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure heeft grote bezwaren tegen deze vorm van mobiliteit. Voor je het weet zit je in een ontslagprocedure omdat het traject niet binnen de gestelde termijnen succesvol is afgerond. Onacceptabel dus, want mobiliteit moet te allen tijde in goed overleg tussen leidinggevende en medewerker plaatsvinden, onafhankelijk van het feit of dit een vrijwillig- of geregisseerd traject is. Bij geregisseerde mobiliteit zou in onze optiek geen sprake moeten zijn van strikte termijnen met mogelijk desastreuze gevolgen. Maatwerk is hét instrument dat hierbij zou moeten worden toegepast. Wij volgen dit dan ook zeer kritisch en zien er zorgvuldig op toe hoe er invulling wordt gegeven aan de geregisseerde trajecten van collega’s die zich bij ons hebben aangemeld.

Bij twijfel: mail ons

Dit zijn drie voorbeelden waarover wij ons zorgen maken. Als je twijfels hebt bij de manier waarop de contacten met je leidinggevende verlopen, óf je hebt te maken met soortgelijke zaken, schroom dan niet om ons te benaderen via de helpdesk van onze website. Want wat er ook speelt en hoe complex de kwesties ook zijn, je kunt er als lid op rekenen dat de individuele belangenbehartigers van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure zich altijd zullen inzetten voor een zo goed mogelijk resultaat. Daar zijn wij tenslotte voor.

Redactie Cabin Pressure