Skip to main content

Walk out for Safety op 22 januari 2013!

10 januari 2013

Het afgelopen jaar heeft FNV Bondgenoten/Cabin Pressure regelmatig gepubliceerd over de op handen zijnde veranderingen in de nieuwe EU-FTL, de toekomstige Europese wetgeving m.b.t.  werk- en rusttijden voor vliegend personeel (cockpit en cabine). De wetgeving heeft als doel om te komen tot een uniforme werk- en rusttijdenregeling voor alle Europese luchtvaartmaatschappijen. Het concept hiervoor is gemaakt door de EASA (European Aviation Safety Agency), maar kan nog worden aangepast door de lidstaten. Daarna zal de wet ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Europese Parlement.

Veiligheid in het gedrang

Zoals we al eerder communiceerden, staat het concept van de EASA op cruciale onderdelen haaks op datgene waar de European Cockpit Association (ECA) en European Transport Workers Federation (ETF) voor staan, namelijk een veilige werk- en rusttijdenregeling, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De EASA kiest er echter willens en wetens voor om de uitkomsten hiervan naast zich neer te leggen. Als de nieuwe wetgeving op basis van het concept daadwerkelijk van kracht wordt, dan heeft dat ingrijpende gevolgen. Enkele voorbeelden van deze onveilige en daarom onwenselijke veranderingen:

  • Roosters van 14 uur worden toegestaan, met daar bovenop een mogelijke verlenging van 1 uur (Subject to Captains Descretion);
  • De eerste acht uur reservetijd worden niet meer meegerekend in de werktijd, voordat je aan een vlucht begint;
  • Duties van standby plus vliegtijd van 22 uur worden mogelijk. Dit terwijl de VS dit op “slechts” 16 uur limiteert;
  • 11 uur (tot zelfs 12.30 uur afhankelijk van aanmeldtijd) door de nacht met twee vliegers in de cockpit zonder rust zijn gewoon toegestaan.

Walk out for Safety

Op dinsdag 22 januari 2013 gaan we met het cabine- en cockpitpersoneel van alle luchtvaartmaatschappijen aandacht vragen voor een veilige Europese werk- en rusttijdenregeling. Dit gebeurt op meerdere luchthavens in Europa. FNV Bondgenoten/Cabine Pressure organiseert deze bijeenkomst samen met VNC en VNV op Schiphol Centrum. We verzamelen om 09.45 uur bij het Sheraton Hotel Schiphol, in uniform. De hele actie zal maximaal 2 uur duren.

Meld je aan

Meld je aan via info@cabinpressure.nl en laat weten dat het je ernst is. In zowel Den Haag als Brussel zal het succes van deze EU brede actiedag worden meegewogen. Jouw deelname verhoogt de druk op onze politici. Doe mee, het gaat om jouw toekomstige werktijden!

Redactie Cabin Pressure