Skip to main content

Wat betekent de verhoging van de AOW-leeftijd voor jou?

15 januari 2013

Vanaf 2013 wordt de AOW-leeftijd in stappen verhoogd. Op grond van het regeerakkoord is het voornemen om de wettelijke verhoging te versnellen. We ontvangen veel vragen uit het korps over de verhoging van de AOW-leeftijd en de gevolgen daarvan voor je pensioen. Op de website van het Pensioenfonds KLM Cabinepersoneel vind je alle informatie in het AOW-dossier inclusief rekenvoorbeelden.

Aanpassen ontslagdatum

De huidige afspraken met KLM zien erop toe dat het actieve dienstverband eindigt op de dag waarop de medewerker de leeftijd van 60 jaar bereikt of, indien de medewerker na z’n 60e doorwerkt, uiterlijk per de dag waarop de medewerker 65 jaar wordt. Er is sprake van een zgn. “nietige afspraak” op het moment dat de AOW-leeftijd verder wordt opgeschoven en men niet kan blijven doorwerken. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure heeft daarom haar instemming verleend voor het verschuiven van de ontslagdatum naar de AOW-gerechtigde leeftijd: De 65e verjaardag plus één maand (per 1 januari 2013). Het komt erop neer dat iedereen zélf de keuze heeft om te kunnen doorwerken tot de AOW-gerechtigde leeftijd, óf tot de geldende pensioennorm voor KLM-cabinepersoneel (nog altijd de 60e verjaardag). FNV Bondgenoten/Cabin Pressure vindt het van belang dat een ieder de keuze heeft om langer te kunnen doorwerken, maar blijft er wel op toezien dat het ook een reële keuze blijft om alsnog op je 60e verjaardag van je oude dag te kunnen genieten. Niet voor niets bestempelen wij het werk in de cabine als zwaar.

Door op handen zijnde overheidsbesluiten zal het een steeds grotere uitdaging worden om op je 60e verjaardag een redelijk pensioen te hebben opgebouwd. De komende jaren staan we voor de uitdaging om in het licht van de ontwikkelingen op het gebied van pensioenen een zo betaalbaar mogelijke pensioenregeling te houden voor jong en oud cabinepersoneel.

Redactie Cabin Pressure