Skip to main content

Sociaal akkoord is goed voor KLM en economie!

12 april 2013

Het bezuinigingspakket voor 2014 is van tafel. Compensatie voor het AOW-gat en de hoogte en duur van de WW blijven gelijk. Het is de FNV gelukt om veel belangrijke punten binnen te halen in het overleg met werkgevers en kabinet. Die conclusie trekt Zakaria Boufangacha, bestuurder/onderhandelaar van FNV Cabine, bij de presentatie van het onderhandelingsresultaat voor een sociaal akkoord. “Dit is goed voor KLM en voor het land. Voor alle mensen die nu aan het werk zijn binnen het bedrijf, maar ook voor collega’s die al met pensioen zijn. Dit is een resultaat waarmee we het vertrouwen van mensen in de economie en in de toekomst kunnen herstellen.”

Ontslagbescherming en WW

De werkgelegenheidsgarantie die FNV Cabine onlangs met KLM heeft afgesproken voor de duur van de CAO (tot 1 januari 2015) krijgt door dit akkoord een extra dimensie: Vanwege de economische crisis blijft de wettelijk geregelde ontslagbescherming namelijk tot 2016 ongewijzigd. Hoewel FNV nog steeds vindt dat dit kabinet teveel bezuinigt, worden met dit akkoord veel van de problemen opgelost. Zo is bijvoorbeeld de inperking van de WW tot één jaar van de baan.

Vertrouwen

FNV Cabine is het doemdenken zat! In de Ondernemingsraadvergadering van 11 april jl. stelde ook onze CEO Peter Hartman dat de Nederlandse economie voorzichtig uit het dal omhoog klimt en dat we als onderneming en medewerkers vertrouwen moeten hebben in de toekomst. Hij werd daarin van harte ondersteund door de voorzitter van de Raad van Commissarissen van KLM, de heer Kees Storm.

Meer dan verstand van vliegen alleen

Dit akkoord, dat is afgesloten tussen werkgevers, werknemers en het kabinet toont wederom aan dat het van groot belang is om lid te zijn van FNV, de grootste vakorganisatie in Nederland. Want FNV Cabine heeft niet alleen verstand van vliegen, maar helpt en beschermt je ook waar het gaat om WW, AOW, pensioen, ontslagbescherming en andere issues in de Nationale politiek!

Redactie FNV Cabine

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!

meld je aan voor het introductielidmaatschap via de website! Lees meer over de voordelen van het lidmaatschap op onze website.