Skip to main content

KLM Workshop Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT)

10 april 2013

Naast andere multinationals als Philips, Shell, ING, Achmea en KPN is het KLM LGBT-netwerk “KLM  over the rainbow” sinds oktober 2011 aangesloten bij het Internationale Workplace Pride

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De visie van Workplace Pride is om op een georganiseerde wijze van elkaar te leren en acceptatie op de werkvloer en in de samenleving te vergroten. Dat is ook de motivatie van KLM om zich bij dit platform aan te sluiten. Leren van andere bedrijven, daar een voorbeeld aan nemen en er op die manier voor zorgen dat collega’s die binnen de LGBT-groep vallen zich net zo gelijkwaardig en gewaardeerd voelen als andere collega’s. Vanuit het oogpunt van Corporate Social Responsibility neemt KLM die taak zeer serieus.

Discriminatie

Homo, Bi of Hetero, als vliegende KLM medewerker heb je over het algemeen weinig last van discriminatie als gevolg van  je seksuele geaardheid. Helaas is dat veel minder vaak het geval bij andere afdelingen en bedrijfstakken. Niet uit de kast komen kan veel stress opleveren. "Er zijn werknemers die in permanente angst leven dat hun seksuele geaardheid ontdekt wordt op de werkvloer, terwijl het totaal geen punt van discussie zou moeten zijn", aldus Zakaria Boufangacha, bestuurder van FNV Cabine. Maar zelfs anno 2013 verschijnen er steeds meer berichten in de media die gaan over geweld en discriminatie tegen met name homo's en lesbiennes. Cijfers uit verschillende onderzoeken ondersteunen deze treurige trend. Boufangacha: "Er bestaat nog steeds homovijandigheid op de werkvloer. Homoseksuelen, lesbiennes, transgenders en biseksuelen hebben nog steeds, en soms meer dan voorheen, te maken met pesterijen, uitsluiting en vijandigheid."

Workshop

Vrijdag 26 april a.s. zal op het KLM Hoofdkantoor in de Flying Dutchmanzaal een workshop worden gehouden met het Thema Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) diversiteit en Europa. Twee Europarlementariërs, Sophie in ’t Veld (D66) en Dennis de Jong (SP), zijn bereid gevonden hierover met ons van gedachten te wisselen. Zij zullen aangeven hoe de positie van LGBT-ers in de verschillende EU Lidstaten is en wat het Europees Parlement er aan doet om die positie te verbeteren. Natuurlijk wordt er ook stil gestaan bij de rol van bedrijven hierbij. Wim Kooijman, EVP Human Resources & Industrial Relations, zal aanwezig zijn om het standpunt van KLM hierover duidelijk te maken. Verder zal er zal ruim de gelegenheid zijn voor discussie.

Kom ook!

KLM benadrukt dat ook collega’s die niet tot de LGBT populatie behoren van harte welkom zijn. De workshop zal plaatsvinden van 15.00 tot 17.00 uur, waarna er een drankje geschonken wordt. Je kunt je aanmelden via lgbt@klm.com    

Meer informatie?   

Meer weten over KLM Over The Rainbow of Workplace Pride? Surf dan naar www.klmovertherainbow.com of www.companyprideplatform.org

Redactie FNV Cabine