Skip to main content

Vakbondsoverleg in Parijs: OMNES

13 juni 2013

OMNES, Latijn voor "ALLEN", is sinds 1995 een platform voor alle vakbonden binnen Air France om met elkaar van gedachten te wisselen over uiteenlopende thema's. Sinds de fusie van Air France en KLM in 2004 nemen ook de vakbonden binnen KLM éénmaal per jaar deel aan dit overleg. FNV Cabine is sinds 2007 betrokken bij de organisatie en was dit jaar in Parijs vertegenwoordigd door Annetje Koreman en Huib den Ouden.

De Nederlandse vakbondsdelegatie, Annetje Koreman en Huib den Ouden van FNV Cabine      De Nederlandse vakbondsdelegatie, waaronder Annetje Koreman en Huib den Ouden van FNV Cabine

Verandering
Het thema van het tweedaagse seminar op 10 en 11 juni jl. was "communication and conduct of changes within the company" oftewel "hoe geven we vanuit vakbondsperspectief in brede zin regie en vorm aan de veranderingen binnen Air France/KLM". Een achttal sprekers waaronder luchtvaartjournalisten en wetenschappers gaven, ieder vanuit hun eigen aandachtsgebied, hun visie.

Invloed
FNV bestuurder Zakaria Boufangacha: "Er zijn op korte termijn veel veranderingen op komst in de top van KLM, maar ook in de aansturing van de Groep Air France/KLM. Het is daarom van wezenlijk belang om als invloedrijke werknemersorganisatie maximaal aangehaakt te blijven bij de ontwikkelingen en deel te nemen aan de discussie".

Redactie FNV Cabine