Skip to main content

FNV Cabine teleurgesteld over besluit Europese Commissie m.b.t. nieuwe werk- en rusttijdenregeling

31 juli 2013

Onlangs hebben de leden van het EASA Comité (onderdeel van de Europese Commissie) met een ruime meerderheid de voorstellen betreffende de nieuwe Europese werk- en rusttijdenregeling (EU-FTL) aangenomen. Duidelijk is geworden dat hiermee geen recht wordt gedaan aan de huidige wetenschappelijke inzichten en er voorbij wordt gegaan aan de oproep van Vakbonden om hier rekening mee te houden. Het voorstel zal nu worden voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad van de EU die nog aanpassingen zouden kunnen aanbrengen voordat de nieuwe regelgeving definitief zal worden ingevoerd. FNV Cabine is niet tevreden over het eindresultaat en zal zich de komende maanden hard maken voor verbetering van de nieuwe EU-FTL.

Hoe zat het ook al weer?

Voor 2008 bestond er op Europees niveau geen bindende regelgeving op het gebied van de werk- en rusttijden voor vliegend personeel. Met de zogeheten “EU-OPS Subpart Q”  werd er voor het eerst in de geschiedenis een geharmoniseerd en juridisch bindend minimumpakket geïntroduceerd. Op nationaal niveau kunnen overigens wel verdergaande afspraken worden gemaakt zoals dat het geval is in onze CAO.  Deze afspraken gelden echter alleen in de planningsfase. Hoewel de invoering van Europees bindende regelgeving een goede ontwikkeling voor de vliegveiligheid is, zijn de zaken die nu door het EASA comité zijn aangenomen niet gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen. Verder zijn er veel belangrijke zaken onbenoemd gelaten en/of overgelaten aan de verschillende lidstaten. Hierbij valt te denken aan vormen van reservestelling en verzwaring van de bemanning op long haul vluchten.

Ter verbetering van de huidige Europese regelgeving is het Europees agentschap voor de luchtvaartveiligheid (EASA) al enkele jaren bezig met het voorbereiden van een vernieuwde EU-FTL. In dat kader zijn voorstellen gedaan die uiteindelijk op 12 juli jl. door de Europese Commissie zijn vastgesteld. 

Wetenschap genegeerd

FNV Cabine ziet zeker verbeterpunten t.o.v. de huidige Europese werk- en rusttijdenregeling. We hebben echter veel moeite met het feit dat de Commissie voorbij is gegaan aan de aanbevelingen van onafhankelijke wetenschappers op het gebied van werk- en rusttijden. Zo is bijvoorbeeld wetenschappelijk vastgesteld dat een maximale werkduur van 100 uur in 14 opeenvolgende dagen het maximum is, daar waar EASA 110 uur in 14 achtereenvolgende dagen aanvaardbaar acht. Daarnaast mist het voorstel m.b.t. de wijze van reservestelling wetenschappelijke onderbouwing. FNV Cabine blijft ervoor pleiten dat in het kader van de vliegveiligheid de aanbevelingen vanuit de wetenschap worden gerespecteerd en niet, zoals nu het geval lijkt, onderhandelbaar zijn.

Safety first

De komende maanden zal FNV Cabine zich maximaal blijven inzetten om het Europees Parlement ervan te overtuigen dat, op onderdelen, de voorgestelde wettelijke limieten het welzijn en de gezondheid van cabinepersoneel onder druk kunnen zetten en daardoor mogelijk van invloed kunnen zijn op de vliegveiligheid. Wij zullen erop blijven aandringen meer rekening te houden met wetenschappelijke bevindingen. Wij hebben in het verleden onze invloed al uitgeoefend op de Nederlandse autoriteiten. Wellicht dat als gevolg daarvan Nederland samen met Oostenrijk de enige lidstaten zijn die in de Commissie tegen de nieuwe EU-FTL hebben gestemd.

ETF

De ETF (European Transportworkers Federation) vertegenwoordigt meer dan 100.000 werknemers in de luchtvaartsector. FNV Cabine is onderdeel van deze Europese koepelorganisatie en neemt in die hoedanigheid zitting in het Cabin Crew Committee, waar EU-FTL prominent op de agenda staat. ETF heeft vanaf de start van dit proces met veel deskundigheid aan tafel gezeten en is zeer teleurgesteld over de uiteindelijke uitkomst. ETF heeft dan ook aangekondigd zich tot het uiterste te zullen verzetten en haar argumenten tegen het besluit van de Europese Commissie duidelijk te maken aan het Europees Parlement. Dit in een ultieme poging te komen tot een veiliger EU-FTL die recht doet aan alle belanghebbenden. Het Cabin Crew Committee zal op 3 en 4 september in Brussel bijeenkomen om zich verder te beraden m.b.t. de recente ontwikkelingen.

Redactie FNV Cabine