Skip to main content

Rechtszaak ex-Martinair cabinepersoneel vs KLM

15 augustus 2013

Op maandag 19 augustus zal de rechtszaak die een groep ex-Martinair medewerkers tegen KLM heeft aangespannen inhoudelijk worden behandeld. Kern van het geschil is dat het ex-Martinair Cabinepersoneel van mening is dat bij beëindiging van het dienstverband bij Martinair en indiensttreding bij KLM er sprake zou zijn van overgang van onderneming. Dat zou betekenen dat KLM alle opgebouwde rechten van de voormalige Martinair medewerkers dient na te leven, waaronder behoud van functie en senioriteit. 

Naleving CAO KLM Cabinepersoneel

FNV Cabine is op haar beurt van mening dat in ieder geval de van kracht zijnde CAO-afspraken voor het KLM Cabinepersoneel gehandhaafd dienen te worden. Dit staat los van de vraag of er sprake is van overgang van onderneming, maar heeft alles te maken met het belang van onze leden dat hiermee gemoeid is. Dat is ook de reden dat FNV Cabine zich heeft gevoegd als derde partij in het geschil.

Rust in de tent

Ter voorbereiding van de rechtszaak heeft het bestuur van FNV Cabine vandaag overleg gevoerd met de advocaat. Onze grondhouding is dat we vooral de discussie omtrent overgang van onderneming tussen KLM en de ex-Martinair medewerkers aandachtig zullen volgen, maar ons vooral blijven richten op naleving van de geldende CAO-afspraken. Daarnaast roepen we alle collega's op om ieders recht op een gang naar de rechter te respecteren en vooral de rust onderling te bewaren. Per slot van rekening zijn we allemaal collega's van elkaar.

Vanzelfsprekend zullen we onze leden op de hoogte houden over de voortgang en uiteindelijke uitkomst van het geschil.

Redactie FNV Cabine