Skip to main content

Lobby van FNV Cabine succesvol: Europese Transport Commissie stemt tegen EASA-FTL

01 oktober 2013

Op 30 september jl. heeft de Transport Commissie van het Europese Parlement een motie aangenomen die voorkomt dat de door EASA voorgestelde wijzigingen in onze wettelijke Werk- en Rusttijden Regeling onverkort zullen worden ingevoerd. FNV Cabine heeft zich maximaal ingezet om de voorgestelde wettelijke limieten en het welzijn en de gezondheid van cabinepersoneel niet verder onder druk te zetten. Met trots kunnen we stellen dat deze lobby in zowel Den Haag als Brussel succesvol lijkt te zijn.

Hoe zat het ook al weer?

Voor 2008 bestond er op Europees niveau geen bindende regelgeving op het gebied van de werk- en rusttijden voor vliegend personeel. Met de zogeheten “EU-OPS Subpart Q”  werd er voor het eerst in de geschiedenis een geharmoniseerd en juridisch bindend minimumpakket geïntroduceerd. Op nationaal niveau kunnen overigens wel verdergaande afspraken worden gemaakt zoals dat het geval is in onze CAO. Deze afspraken gelden echter alleen in de planningsfase. Hoewel de invoering van Europees bindende regelgeving een goede ontwikkeling voor de vliegveiligheid is, zijn de zaken die door het EASA comité werden voorgesteld niet gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen. Verder werden er veel belangrijke zaken onbenoemd gelaten en/of overgelaten aan de verschillende lidstaten. Hierbij valt te denken aan vormen van reservestelling en verzwaring van de bemanning op long haul vluchten.

ETF verheugd

De ETF (European Transportworkers Federation) vertegenwoordigt meer dan 100.000 werknemers in de luchtvaartsector. FNV Cabine is onderdeel van deze Europese koepelorganisatie en neemt in die hoedanigheid zitting in het Cabin Crew Committee, waar EU-FTL prominent op de agenda staat. ETF heeft vanaf de start van dit proces met veel deskundigheid aan tafel gezeten en is ook zeer verheugd over de uiteindelijke uitkomst.

Hoe nu verder

Nu deze motie is aangenomen zal de EASA samen met de Europese commissie opnieuw rond de tafel moeten om een alternatief wetsvoorstel te schrijven. FNV cabine zal samen met ETF haar invloed blijven aanwenden om de verbeteringen die wij eerder voorstelden in de nieuwe wet ingevoegd te krijgen. Wij blijven de vinger aan de pols houden. We never compromise on safety!

Redactie FNV Cabine