Skip to main content

EU-FTL: Europees Parlement ligt dwars

11 oktober 2013

Op 9 oktober jl. is een motie van de Transport Commissie van het Europese Parlement (TRAN) m.b.t. de nieuwe Europese WRR met ongeveer twee derde van de stemmen  door het Europese Parlement in Straatsburg weggestemd. De weg lijkt daarmee nu vrij voor de invoering van de EASA  FTL,  een nieuwe Europese wetgeving die alleen van kracht zal zijn bij verstoringen in de uitvoering. Bij KLM zijn in de CAO gelukkig veel betere afspraken gemaakt.  Deze afspraken gelden echter alleen in de planningsfase.

Zinvolle lobby

Voorafgaand aan de stemming heeft het bestuur van de Europese transportvakbondskoepel ETF, waarbij FNV Cabine is aangesloten, geprobeerd zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op de Europarlementariërs en op de Europese Commissie. Tijdens deze lobby is er bij het bestuur van ETF een koerswijziging ontstaan, nadat de Europese Commissie garanties gaf m.b.t. verbeteringen in de wet. Deze koerswijziging werd echter helaas niet gedeeld met de leden van het Cabin Crew Committee van ETF. Sommige bonden, waaronder VNC,  hebben met grote woede gereageerd op de ommezwaai van ETF en direct hun lidmaatschap van ETF opgezegd. Wij niet.

Wij hebben de overtuiging dat de lobby zin heeft gehad. Op het laatste moment, in de nacht voor de stemming, heeft ETF afspraken met de Europese Commissie kunnen maken die tot aanzienlijke verbeteringen hebben geleid. Onder andere tot de garantie dat betere (lees: veiliger) beschermende bepalingen in lidstaten gewoon blijven gelden. Daarmee leidt het voorstel voor veel Europese landen tot meer veiligheid, zonder af te doen aan de rechten van collega's die uit een betere situatie komen, zoals wij.

Kritisch

Het is gebruikelijk dat er op het laatste moment politieke compromissen tot stand komen waardoor het standpunt van onze Europese koepel verandert. Sterker nog, alle lobby activiteiten zijn nu juist gericht op het bereiken van een beter onderhandelingsresultaat. De tijdsdruk is dan enorm en er wordt op alle borden tegelijk geschaakt. Een ingewikkeld spel.  Het is dan belangrijk dat wij de professionals van ETF vertrouwen. Ook als je de ins en outs nog niet kent. Tot nu toe hebben wij geen  reden om ETF in deze kwestie niet te vertrouwen. Maar we hebben nog wel veel vragen. Ook kritische vragen. Met name de politieke afweging tot het accepteren van het resultaat willen we nog goed uitgelegd krijgen. Zodra er meer bekend is zullen wij onze leden informeren.

Samen sterk

Wij geloven niet in solisme en ook niet in paniekvoetbal. FNV Cabine is onderdeel van de grootste en sterkste Nederlandse vakbond die op haar beurt lid is van de grootste en sterkste Europese koepel van transportbonden, ETF. Zo zijn we samen met andere Europese bonden sterk. En dat willen we graag zo houden. In het belang van ons allemaal. In heel Europa.

Onfatsoenlijke publicatie VNC

VNC heeft de ontstane situatie aangegrepen voor een stevig robbertje ongepaste vakbondspolitiek. Het VNC bestuur zet de verhoudingen in de samenwerking met FNV Cabine op scherp door in een publicatie te stellen dat wij onze zegen zouden hebben gegeven aan deze “deal”. Het staat uiteraard elke vakbond vrij om een eigen lezing van de gebeurtenissen te geven, maar niet als deze pertinente onwaarheden bevat. FNV Cabine betreurt het dat VNC op deze ongenuanceerde wijze een foutief beeld schetst van ons standpunt. We laten het aan het fatsoen van het bestuur van VNC over om hun berichtgeving hierover te rectificeren.  

Redactie FNV Cabine