Skip to main content

KLM Schoffeert Korps

30 november 2013

Zoals bekend liet KLM op donderdag 28 november jl. de loongebouwdiscussie klappen door het éénzijdig voorgenomen besluit om de B737 cabineproductie door KLC te laten uitvoeren.

Onrust

De onrust in het korps neemt hierdoor snel toe en dat is begrijpelijk. De impact van de voorgenomen maatregelen wordt nu opeens voor iedereen in volle omvang zichtbaar: Geen promoties, geen doorstroming, veelvuldige indelingen onder de rang, mogelijke boventalligheid en detachering bij KLC, een verzoekensysteem dat niet meer zal functioneren etc, etc. KLM Crew facebook ‘ontploft’ momenteel en onze helpdesk wordt overspoeld door reacties van zeer boze en verontruste leden die veel zekerheden in hun leven zien verdwijnen door de voorgenomen plannen van KLM.

Probleem ligt in Parijs

De directie wil ons doen geloven dat de aangekondigde maatregelen noodzakelijk zijn om vereiste investeringen voor de komende jaren te bekostigen. Feit is echter dat sinds de fusie met Air France in september 2003 KLM jaarlijks betere cijfers schrijft dan Air France. KLM zorgt ook op dit moment voor de winstgevenheid en Air France voor de forse verliezen. Ook de KLM directie realiseert zich dat de overhead bij Air France de vorm van een waterhoofd heeft. Daarom heeft Air France momenteel een vrijwillige en zeer goudgerande afvloeingsregeling van 750 miljoen Euro (!) in het leven geroepen voor zo’n 7500 overbodige werknemers. Moeten wij daar nu voor gaan opdraaien?

Symboolpolitiek

De door KLM geeiste 20 miljoen Euro per 2019 heeft dan ook geen enkele toegevoegde waarde en is symboolpolitiek van de hoogste orde. FNV Cabine heeft van het begin af aan gesteld dat er meer dan voldoende door het korps is geleverd en dat, indien de situatie daar echt om zou vragen, wij natuurlijk in het belang van het bedrijf onze verantwoordelijkheid zouden nemen.

Nogmaals: Genoeg is genoeg!

We kunnen het niet vaak genoeg herhalen, maar genoeg is genoeg! We hebben al ruimschoots geleverd. We hebben KLM aangeboden de tijdelijke aanpassingen op het loongebouw voor nieuw personeel structureel te maken. Dat levert binnen nu en twintig jaar al 20 tot 25 miljoen Euro per jaar op. Daarnaast heeft het inleveren van vakantiedagen en de “0-lijn”, die ons 8% aan koopkracht kost, KLM ook al meer dan 20 miljoen euro opgeleverd.

Geen gelopen race!

Hoewel KLM zeer vastberaden lijkt om haar plannen uit te voeren is dit proces beslist geen gelopen race. FNV Cabine zal samen met haar leden de druk op KLM gaan opvoeren om op die manier het bedrijf te dwingen haar voorgenomen besluit in te trekken. Daarbij zullen we alle middelen gebruiken die tot onze beschikking staan. Dat vergt echter een goed en juridisch formeel traject. De komende dagen zullen dan ook in het teken staan van overleg met adviseurs en juristen van FNV Bondgenoten. Ook zal met VNC worden afgestemd over de aard van de samenwerking in de komende periode en een eventuele gezamenlijk te volgen strategie.

Paul Elich

Het is van wezenlijk belang dat je nu in beweging komt. Geef massaal gehoor aan de uitnodiging voor de informatiesessies die volgende week worden georganiseerd door Paul Elich en Peter Overdijk. Laat je vooral niet van de wijs brengen en intimideren maar bereid je goed voor, wees kritisch ,stel de juiste vragen en maak vooral duidelijk dat je dit besluit niet accepteert!

Woensdag 4 december: Infosessie

Op woensdag 4 december as. organiseert FNV Cabine een informatiebijeenkomst waarbij iedereen van harte welkom is! Er zal achtergrondinformatie worden gegeven over het gelopen CAO-proces en er zal worden vooruit geblikt over de mogelijkheden van een actietraject om KLM te dwingen haar plan in te trekken. Kom in actie! Het wordt een hete decembermaand!

Informatiesessie

Steigenberger Hotel (voormalig Dorint) Schiphol Oost

Woensdag 4 december

Aanvang 15.00 uur

Kom in Actie!!!

Redactie FNV Cabine

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!

Nog geen lid? Meld je aan voor het introductielidmaatschap via de website! Lees meer over de voordelen van het lidmaatschap op onze website.