Skip to main content

KLM op ramkoers!

28 november 2013

In een ultieme poging om uit de impasse te komen m.b.t. de onderhandelingen over een nieuw loongebouw, zijn KLM en cabinebonden op donderdag 28 november 2013 bijeen geweest. In lijn met onze eerdere reacties namen de gezamelijke bonden met kracht afstand van het KLM voorstel om aanvullende bezuinigingsafspraken te maken. Namens FNV Cabine was bestuurder/onderhandelaar Zakaria Boufangacha bij het overleg aanwezig, terzijde gestaan door Annetje Koreman en Huib den Ouden.

KLM laat overleg klappen

Tijdens het overleg werd al snel duidelijk dat KLM bleef vasthouden aan haar eis tot het leveren van maar liefst 20 miljoen Euro aan extra bezuinigingen vanaf 2019. Voor FNV Cabine een onbegaanbaar pad. Er is al meer dan voldoende ingeleverd: Genoeg is genoeg!

Ons eerdere voorstel, dat ook 20 miljoen zou opleveren maar dan op langere termijn, werd als volstrekt onvoldoende bestempeld en door het bedrijf terzijde geschoven. De bonden werd min of meer gesommeerd alsnog akkoord te gaan met de voorgestelde extra bezuinigingen. Toen wij wederom aangaven dit niet te accepteren, kondigde KLM het éénzijdige besluit aan om de B737 cabineproductie (Europa) door KLC te laten uitvoeren.

KLM ontneemt het korps elke vorm van perspectief

FNV Cabine is verbijsterd over deze starre houding van KLM. Dit zijn maatregelen van ongekende omvang waarvan de impact voor het korps enorm zal zijn. Mogelijke consequenties van de zgn. KLC-variant:

 • De komende jaren zal er geen enkel vooruitzicht zijn op promotie naar de functie van Purser;
 • De komende jaren zal er geen enkel vooruitzicht zijn op doorstroming van één- naar tweebander;
 • Jaarcontracten worden niet verlengd;
 • Pursers zullen veelvuldig als tweebander worden ingedeeld;
 • Tweebanders zullen veelvuldig als éénbander worden ingedeeld;
 • Boventalligheid bij éénbanders die langdurig bij KLC worden gedetacheerd;
 • Boventalligheid van een aanzienlijke hoeveelheid Pursers;
 • Uitholling van de Purserfunctie die alleen als tweede leidinggevende op ICA zal worden tewerkgesteld;
 • Het pursersalaris zal onder druk komen te staan;
 • Door het veelvuldig in een andere rang vliegen zal het verzoekensysteem niet meer functioneren;
 • Etc. etc. etc…..

Verzet tegen onaanvaardbare plannen

Het zal niet gebeuren dat KLM met dit besluit een aanzienlijk deel van de productie op basis van slechtere arbeidsvoorwaarden bij KLC gaat uitvoeren. In onze ogen een vorm van cheap labour. Daarnaast kan het niet zo zijn dat KLM daardoor een korps van 9000 mensen jarenlang gaat demotiveren en elk zicht op doorstroming ontneemt. FNV Cabine zal zich dan ook met kracht verzetten tegen de uitvoering van deze plannen.

De komende tijd zal in het teken staan van overleg met onze leden over het vervolgtraject, waarvoor we bijeenkomsten zullen organiseren. Ook zullen we de afstemming blijven zoeken met VNC en UNC over de aard van de samenwerking en een eventuele gezamenlijk te volgen strategie. Zodra er meer concreet is en de data voor de infobijeenkomsten bekend zijn, zullen we dat communiceren via onze website en nieuwsbrieven.

Redactie FNV Cabine