Skip to main content

FNV Cabine uit zorgen over verzoekensysteem

24 november 2013

De afgelopen periode is onze helpdesk bestookt met vragen van collega’s over het toenemende aantal afwijzingen van verzoeken op grond van de productie. Daarnaast heeft met name het afwijzen van verzoeken onder de meest seniore tweebanders tot een hoop vragen en teleurstellingen geleid. Dat is voor FNV Cabine reden geweest om KLM over deze problematiek aan de tand te voelen.

Afwijzingen ‘on production grounds’

Het afwijzen van verzoeken, dat op dit moment verhoudingsgewijs vaker voorkomt, schijnt een wederkerend fenomeen te zijn in aanloop naar feestdagen en vakanties. KLM heeft ons inzicht geboden in het percentage afgewezen verzoeken ‘on production grounds’. Wat opvalt is dat het totaal aantal afwijzingen ten opzichte van vorig jaar vergelijkbaar is, maar dat er in aanloop naar de feestdagen behoorlijke pieken zijn in het afwijzen van verzoeken om de productie rond te krijgen. De oorzaak daarvan is de fluctuerende productie in combinatie met het biedgedrag van het korps.

Transparantie

FNV Cabine heeft benadrukt dat de leden hebben ingestemd met een verzoekensysteem dat door middel van de ‘chance’ knop meer inzicht en transparantie zou bieden. De toename van het aantal afwijzingen van verzoeken in aanloop naar feestdagen draagt hier niet aan bij. Wij hebben KLM dan ook verzocht om in ieder geval het proces meer inzichtelijk te maken, zodat het korps weet wat het kan verwachten en hier op kan inspelen.

Daarnaast hebben we suggesties gedaan om een oplossing te vinden voor deze problematiek. Zo hebben we het idee geopperd om onderbezette vluchten ‘in de aanbieding’ te doen en duidelijk aan te geven wanneer er weken zijn waar meer inzet nodig is. Ook zouden sommige verzoekvluchten gratis kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld de 3 om 2 Airbus-vluchten. KLM zal onze suggesties meenemen en extra aandacht besteden aan de communicatie over de werking van het systeem.

Afwijzingen verzoeken senioren tweebanders

Bij het verdwijnen van een vliegtype leert de ervaring dat er in de overgangsfase indelingsproblemen ontstaan, zoals we nu moeten constateren bij de MD11. Op dit moment ondervinden de meest seniore tweebanders hiervan de gevolgen. Zij zijn namelijk aangewezen om de MD11 ‘uit te vliegen’. Onlangs berichtte KLM dat verzoekvluchten van deze groep tweebanders rondom de feestdagen afgewezen kunnen worden aangezien ze nodig zijn om de MD11-productie rond te krijgen. Dit is niet in overeenstemming met de CAO-bepaling die stelt dat kerstverzoeken worden toegewezen op basis van senioriteit.

FNV Cabine is van mening dat KLM meer regie op dit proces had moeten zetten. Wellicht dat een uitvraag op basis van vrijwilligheid met een bonus als compensatie, bijvoorbeeld -1 VV, soelaas had kunnen bieden. Het korps heeft namelijk vaker bewezen dat er begrip en bereidheid is om een steentje bij te dragen in tijden van problemen met de productie. Neemt niet weg dat de benadeelde groep ook achteraf nog gecompenseerd kan worden en we hebben daar dan ook voor gepleit. KLM zal dit in overweging nemen.

Vinger aan de pols

Als FNV Cabine zullen we de vinger aan de pols blijven houden. We vertrouwen erop dat de vele signalen die via ons KLM bereiken, zullen leiden tot verdere verbetering aan het verzoekensysteem. Wij hopen dat de komende feestdagen, ondanks de indelingsperikelen, zowel op de route als thuis toch voor iedereen naar wens verlopen.

Redactie FNV Cabine